Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: 20 septembrie 2012

Precizare cu privire la anunţul publicat la data de 17.09.2012, referitor la selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

          Anunţul publicat la data de 17.09.2012, referitor la selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, se modifică astfel:

1.      Termenul pentru depunerea  cererilor de înscriere pentru una sau pentru ambele funcţii de conducere însoţite de celelalte înscrisuri menţionate în anunţul din data de 17 septembrie se prelungeşte până la data de 3.10.2012.

2.      Termenul pentru depunerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie se prelungeşte până la data de 15.10.2012.

Ca urmare a prelungirii acestor termene, calendarul selecţiei, anunţat de Ministerul Justiţiei la data de 17.09.2012 se modifică după cum urmează:

-          lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie, cu menţionarea celor care au optat pentru ambele funcţii de conducere, lista cererilor respinse, cu indicarea motivului respingerii (nedepunerea înscrisurilor, neîndeplinirea condiţiei de vechime, etc.), precum şi programarea interviurilor se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 5.10.2012, în loc de 25.09.2012.

-          interviul care va fi susţinut de procurorii care participă la selecţie va avea loc în perioada 23-25.10.2012, în loc de 2-3.10.2012;

-          rezultatele selecţiei se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 1.11.2012, în loc de 4.10.2012.

De asemenea, punctele 3-7 din Standardele de organizare şi desfăşurare a selecţiei procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcţiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare afişate la data de 17.09.2012 vor avea următorul cuprins:

            „3. În susţinerea interviului, ministrul justiţiei este sprijinit de:

a.    un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

b.   un procuror de la Direcţia Naţională Anticorupţie;

c.    un procuror specialist în management judiciar, de pe lista Institutului Naţional al Magistraturii;

d.   un psiholog recomandat de Institutul Naţional al Magistraturii.

Persoanele menţionate la lit.a) şi b) sunt selectate de ministrul justiţiei dintr-o listă de câte 5 propuneri formulate, la cererea acestuia, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de către procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Procurorii propuşi de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de către procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie trebuie să aibă şi calitatea de formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

4. Interviul este condus de ministrul justiţiei. Persoanele menţionate la punctul 3 pot adresa întrebări, privind criteriile inserate în standarde, în domeniile proprii de competenţă, procurorului participant la selecţie. Ele au un rol consultativ.

5. Îndeplinirea standardelor de evaluare a interviului pentru fiecare procuror care participă la selecţie se realizează prin completarea, de către fiecare dintre persoanele menţionate la punctul 3, a unei fişe individuale de evaluare, pe baza unui punctaj stabilit înainte de începerea derulării interviurilor. Punctajul şi fişele individuale de evaluare sunt confidenţiale.

6. Centralizarea rezultatelor interviului, cuprinse în fişele individuale de evaluare se realizează de către ministrul justiţiei, punctajele astfel obţinute de către procurorii participanţi fiind utilizate, ca un reper în formularea propunerilor de numire în funcţie, pe care ministrul justiţiei le va înainta Preşedintelui României, ministrul având un drept exclusiv şi suveran în actul decizional.

7. Ministrul justiţiei formulează propunere motivată de numire pentru fiecare dintre funcţiile de conducere, pe baza aprecierilor proprii, în urma evaluării înscrisurilor depuse de către procurorii participanţi la selecţia pentru funcţia respectivă şi a îndeplinirii de către fiecare procuror participant la selecţie a standardelor de evaluare a interviului.”

 

Celelalte informaţii afişate la data de 17.09.2012 rămân valabile.

Precizare cu privire la anunţul publicat la data de 17.09.2012, referitor la selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

          Anunţul publicat la data de 17.09.2012, referitor la selecţia procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, se modifică astfel:

1.      Termenul pentru depunerea  cererilor de înscriere pentru una sau pentru ambele funcţii de conducere însoţite de celelalte înscrisuri menţionate în anunţul din data de 17 septembrie se prelungeşte până la data de 3.10.2012.

2.      Termenul pentru depunerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie se prelungeşte până la data de 15.10.2012.

Ca urmare a prelungirii acestor termene, calendarul selecţiei, anunţat de Ministerul Justiţiei la data de 17.09.2012 se modifică după cum urmează:

-          lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie, cu menţionarea celor care au optat pentru ambele funcţii de conducere, lista cererilor respinse, cu indicarea motivului respingerii (nedepunerea înscrisurilor, neîndeplinirea condiţiei de vechime, etc.), precum şi programarea interviurilor se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 5.10.2012, în loc de 25.09.2012.

-          interviul care va fi susţinut de procurorii care participă la selecţie va avea loc în perioada 23-25.10.2012, în loc de 2-3.10.2012;

-          rezultatele selecţiei se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 1.11.2012, în loc de 4.10.2012.

De asemenea, punctele 3-7 din Standardele de organizare şi desfăşurare a selecţiei procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcţiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare afişate la data de 17.09.2012 vor avea următorul cuprins:

            „3. În susţinerea interviului, ministrul justiţiei este sprijinit de:

a.    un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

b.   un procuror de la Direcţia Naţională Anticorupţie;

c.    un procuror specialist în management judiciar, de pe lista Institutului Naţional al Magistraturii;

d.   un psiholog recomandat de Institutul Naţional al Magistraturii.

Persoanele menţionate la lit.a) şi b) sunt selectate de ministrul justiţiei dintr-o listă de câte 5 propuneri formulate, la cererea acestuia, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de către procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Procurorii propuşi de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de către procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie trebuie să aibă şi calitatea de formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

4. Interviul este condus de ministrul justiţiei. Persoanele menţionate la punctul 3 pot adresa întrebări, privind criteriile inserate în standarde, în domeniile proprii de competenţă, procurorului participant la selecţie. Ele au un rol consultativ.

5. Îndeplinirea standardelor de evaluare a interviului pentru fiecare procuror care participă la selecţie se realizează prin completarea, de către fiecare dintre persoanele menţionate la punctul 3, a unei fişe individuale de evaluare, pe baza unui punctaj stabilit înainte de începerea derulării interviurilor. Punctajul şi fişele individuale de evaluare sunt confidenţiale.

6. Centralizarea rezultatelor interviului, cuprinse în fişele individuale de evaluare se realizează de către ministrul justiţiei, punctajele astfel obţinute de către procurorii participanţi fiind utilizate, ca un reper în formularea propunerilor de numire în funcţie, pe care ministrul justiţiei le va înainta Preşedintelui României, ministrul având un drept exclusiv şi suveran în actul decizional.

7. Ministrul justiţiei formulează propunere motivată de numire pentru fiecare dintre funcţiile de conducere, pe baza aprecierilor proprii, în urma evaluării înscrisurilor depuse de către procurorii participanţi la selecţia pentru funcţia respectivă şi a îndeplinirii de către fiecare procuror participant la selecţie a standardelor de evaluare a interviului.”

 

Celelalte informaţii afişate la data de 17.09.2012 rămân valabile.

Tipăreşte