Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Tipăreşte  
Sunteti aici: Contact

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17, sector 5.

Web: www.just.ro

Telefon centrală: 037 204 1999 (Vodafone)

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice
Şef serviciu: Cătălina Stănescu
 

Informaţii telefonice: 0372041046 (Vodafone)
E-mail: relatiipublice@just.ro

                                                      Registratură
                                                      Program de lucru: luni-vineri 9,30-12,00;
                                                                                                         13,00-16,00
                                                  
                                                      Biroul audienţe
                                                      Program de lucru: luni, miercuri, vineri 10,00 - 13,00
                                                                                         marţi, joi 13,00 - 15,00
                                                                         Informaţii telefonice: 037 204 1999 int.1007, 037 204 1046 (Vodafone)
                                                                               E-mail: relatiipublice@just.ro
 
                                                     Biroul Evidenţă O.N.G.
                                                     Program de lucru: luni - vineri 10,00 - 12,00
                                                                                          marţi, joi 14,00 - 16,00
                                                                             Informaţii telefonice: luni-vineri 13,00 - 15,00
                                                                                                                   037 204 1999 int.1192 (Vodafone)
                                                                              E-mail: relatiipublice@just.ro

  

 
Persoanele cu atribuţii în aplicarea Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
Cătălina Stănescu, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor,
Ana Mihaila, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor
Lucian Grosu, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor
Telefon: 037 204 1999 int.1189, int.1190, 037 204 1046
Email: legea544din2001@just.ro 
            catalina_stanescu@just.ro
 

 Pentru relaţii cu presa: Compartimentul mass-media
Telefon: 037 204 1016, Fax: 037 204 1002, 037 204 1226 (Vodafone)
E-mail: presa@just.ro

Direcţia Resurse Umane
Telefon: 037 204 1999 int.1172, int.1173, E-mail: dru@just.ro (Vodafone)
 

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
Telefon Relaţii cu Publicul: 021/201.93.55 E-mail: cetatenie@just.ro (Vodafone)

 
Direcţia de Probaţiune
Adresa: Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17, sector 5.

Tel: 0372.041293 (secretariat) (Vodafone)

Direcţia Afaceri Europene
Tel: 037 204 11 51 (Vodafone), E-mail: daedo@just.ro

 

Newsletter6

Tipăreşte