Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Cooperare judiciară

Introducere

JUST*INFO - Buletin Informativ

Ghid de cooperare judiciară internaţională în materie penală

Ghid de cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

Manuale de cooperare judiciară elaborate in cadrul Proiectului PHARE RO 05/1B/JH/03 „Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ al cooperării judiciare internaţionale în România” (proiect de înfrăţire instituţională între România şi Austria)

Manuale de cooperare judiciară elaborate in cadrul Proiectului Facilitatea de Tranziţie RO 07/IB/JH/09 „Continuarea asistenţei în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, comercială şi penală" (proiect de înfrăţire instituţională pe termen scurt între România şi Austria)


Adrese, contacte şi link-uri utile

Information for the foreign users

Raport destinat practicienilor si ghid pentru informarea publicului elaborate în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării judiciare în domeniul răspunderii părinteşti

Actualizarea site-ului Reţelei Judiciare Europene

Ghid practic privind dreptul internaţional privat european

Ghid de bune practici privind utilizarea medierii in cauzele transfrontaliere

 

 

 

 
 
 
 
Tipăreşte  
Tipăreşte