Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Achiziţii Publice / Casări > Achizitie servicii medicale

Invitatie si formulare

Caiet de sarcini

Ca urmare a solicitarii unui operator economic termenul pentru depunere al ofertelor se prelungeste pana maine, 01.11.2012, ora 10.00.

Ca urmare a solicitarii unui operator economic termenul pentru depunere al ofertelor se prelungeste pana maine, 05.11.2012, ora 10.00.

Precizam faptul ca toate celelalte cerinte din Caietul de sarcini si invitatia de participare raman neschimbate.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact: Simona Mariana BÂŢĂ, telefon./fax: 037.204.1115/1114, adresă e-mail achizitiipublice@just.ro

 

Tipăreşte