Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Achiziţii Publice / Casări > Servicii de audit independent financiar

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de serviciilor de audit independent financiar pentru organizarea conferinţei finale a proiectului „Consolidarea cooperării judiciare în combaterea traficului de finţe umane în Uniunea Europeană” finanţat de către Comisia Europeană prin Programul „Justiţie Penală” 2010, până la data de10.05.2013, orele 10.00,conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

- Invitaţie şi specificaţii tehnice (.pdf)

- Formular ofertă (.pdf)

- Specificaţii tehnice anexă la invitaţie (.pdf)

 

Tipăreşte