Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Organizare > Direcţiile MJ > Recrutare permanentă în probațiune
Dacă vrei să devii consilier de probaţiune şi să urmezi o carieră în acest domeniu, acum ai posibilitatea de a intra în baza noastră de date.
 
E simplu. Trebuie să urmezi doar 3 paşi:
 
1.    Verifică dacă îndeplineşti condiţiile prevăzute de art. 20 din Legea 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune:
 
ART. 20
(1) Pentru a fi numită în funcţia de consilier de probaţiune persoana trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
b) să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal;
c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
d) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza testării medicale şi psihologice de specialitate organizate în acest scop;
e) să se bucure de o bună reputaţie;
f) să fie licenţiată în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept;
g) să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcţiei pentru care candidează.
(2) În termen de 60 de zile de la angajare, persoana trebuie să prezinte direcţiei de specialitate dovada stabilirii reşedinţei în România.
 
2.    Completează CV-ul în format european (vezi modelul anexat şi instrucţiunile de completare).
 
 
 
 
3.    Trimite CV-ul completat la adresa de email recrutare.probatiune@just.ro
 
După trimiterea CV-ului către Direcţia de probaţiune vei primi un mesaj de confirmare a primirii.
Atunci când se va organiza un concurs de ocupare a posturilor vacante din sistemul de probaţiune vei fi înştiinţat prin email.
 
 
Care sunt avantajele acestui sistem de recrutare?
 
-          Eşti în baza de date a Direcţiei de Probaţiune. Poţi fi înştiinţat nu numai cu privire la posturile scoase la concurs, ci şi cu privire la activităţile de voluntariat, evenimente, cursuri organizate de către Direcţia de Probaţiune, programe de master în probaţiune etc.
-          Vei fi anunţat imediat ce se vor scoate posturi la concurs. Nu trebuie să verifici în fiecare zi site-ul Ministerului Justiţiei, ci doar contul tău de email.
 
Poţi să începi studiul din timp. Ai la dispoziţie mai multe informații aici
Tipăreşte