Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Organizare > Direcţiile MJ > Relații internaționale
În decursul timpului, activitatea sistemului de probaţiune a vizat implementarea de programe cu finanţare externă, precum şi cooperarea cu alte state europene. Dintre acestea, menţionăm:
 
1. Proiectul „Cooperarea internaţională în vederea sprijinirii implementării deciziei - cadru 2008/947/JAI din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative” finanţat prin Programul Specific al Comisiei Europene „Criminal Justice”, destinat Statelor Membre.
 
Obiectivul proiectului constă în acordarea de sprijin în vederea implementării corespunzătoare a deciziei-cadru a Consiliului 2008/947/JAI, pentru creşterea nivelului de cunoaştere reciprocă a măsurilor de probaţiune naţionale, identificarea dificultăţilor de ordin legislativ şi practic în procesul de punere în aplicare a deciziei şi dezvoltarea de mecanisme şi instrumente de cooperare eficiente între autorităţile de probaţiune ale statelor membre ale Uniunii Europene.
 
Perioada implementării: Iunie 2011 - Mai 2013
Coordonator: Ministerul Justiţiei, România
Partener:  Irlanda - Serviciul de Probaţiune; Italia - Ministerul de Justiţie (Departamentul de Justiţie Juvenilă)
     
 
2. Proiectul „Creare de ateliere de lucru pentru executarea pedepsei privind munca in folosul comunităţii (probaţiune)” finanţat prin Programul de Cooperare Româno-Elveţian
 
Obiectivul proiectului constă în continuarea activităţii proiectului pilot aflat în prezent în implementare şi care vizează înfiinţarea de ateliere de lucru pentru executarea obligaţiei de a presta muncă în folosul comunităţii de către persoanele condamnate la o pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în evidenţa serviciilor de probaţiune.
 
Perioada implementării: 2011 -  2014
 
Coordonator: Ministerul Justiţiei,România
Partener:  Asociaţia pentru Dezvoltarea Probaţiunii in Europe de Est - VEBO/Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare
 
 
3. Proiectul Drink and Drive - Schimb de bune practici în vederea elaborării unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice” finanţat prin Programul Specific al Comisiei Europene „Criminal Justice”, destinat Statelor Membre.
 
Obiectivul proiectului constă în îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de bune practici între specialiştii care activează în domeniul probaţiunii din statele membre partenere.
 
Perioada implementării: 15 ianuarie 2013 – 15 ianuarie 2015
 
Aplicant: Ministerul Justiţiei, România
Parteneri: Stichting Reclassering Nederland (Dutch Probation Service), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (Association for Addiction and Probation / Mental Health)
 
 
4. Proiectul „STREAM: Ţintirea strategică a recidivismului prin măsurare şi evaluare. Consolidarea la nivel european a capacităţii de evaluare a măsurilor care funcţionează în ceea ce priveşte reducerea riscului de recidivă în Europa” finanţat prin Programul Specific al Comisiei Europene „Criminal Justice”, destinat Statelor Membre.
 
Obiectivul proiectului constă în creşterea capacităţii Statelor Membre implicate în acest proiect de a lucra eficient cu persoanele care au săvârşit infracţiuni, precum şi facilitarea schimbului de bune practici între specialişti, practicieni şi mediul academic prin: sprijinirea organizaţiilor care activează în domeniul justiţiei (cum ar fi serviciile de probaţiune) să-şi evalueze activitatea proprie şi să aplice proceduri demonstrate în practică a fi funcţionale.
 
Perioada implementării: Decembrie 2012 – Decembrie 2014
 
Coordonator: Serviciul de Probaţiune (Marea Britanie)
Parteneri: Ministerul Justiţiei (România), Asociaţia Şcolilor de Asistenţă Socială (România), Universitatea Cambridge (Marea Britanie), Universitatea Sheffield (Marea Britanie), Universitatea De Montfort (Marea Britanie), Fundaţia San Patrignano (Italia), Organizaţia Europeană a Probaţiunii (Olanda), Serviciul de Probaţiune (Malta), Fundaţia pentru Servicii de Asistenţă Socială (Malta), Warwickshire Probation Trust (Marea Britanie), Ubique Partnerships Ltd (Marea Britanie)
 
 
Link către site-ul proiectului: http://probatiunenorwaygrants.just.ro
  
6. Program de cooperare regională între reprezentanţii sistemelor de probaţiune din România şi din Republica Moldova, care se derulează în temeiul unui protocol de colaborare semnat în 2011.
 
Obiectivul cooperării îl reprezintă acordarea de sprijin şi asistenţă, precum şi realizarea unui schimb de informaţii în vederea îmbunătăţirii aspectelor de ordin practic şi legislativ în domeniul probaţiunii.
 
Perioada implementării: Iulie 2012 - Iunie 2013
 
Tipăreşte