Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Organizare > Direcţiile MJ > Servicii de probațiune
Serviciile de probaţiune îşi desfăşoară activitatea în fiecare judeţ, prin consilierii de probaţiune coordonaţi de şeful serviciului. Consilierii de probaţiune îndeplinesc următoarele atribuţii:
- realizează evaluarea inculpaţilor, a minorilor aflaţi în executarea unei măsuri educative, respectiv a persoanelor supravegheate, din oficiu sau la solicitarea organelor judiciare, potrivit legii;
- sprijină instanţa de judecată în procesul de individualizare a pedepselor şi măsurilor educative;
- coordonează procesul de supraveghere a respectării măsurilor şi executarea obligaţiilor stabilite în sarcina persoanelor supravegheate faţă de care instanţa a dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiţionată;
- coordonează procesul de supraveghere a respectării uneia dintre următoarele măsuri educative neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână, asistarea zilnică;
- coordonează executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii;
- derulează activităţi specifice în legătură cu persoanele private de libertate;
- îndeplinesc alte atribuții, conform legii.
 
În desfăşurarea activităţilor cu persoanele aflate în evidenţa serviciilor de probaţiune, consilierii de probaţiune utilizează următoarele instrumente şi tehnici de lucru:
 
1. Programul „One to one” este un program de consiliere individuală structurat pe 5 module şi 12 şedinţe,care îşi propune să contribuie la schimbarea cognitiv – comportamentală a persoanelor care au comis infracţiuni, prindezvoltarea capacităţii de soluţionare de probleme, gestionarea situaţiilor de risc, analiza stilurilor de comunicare şi identificarea disfuncţionalităţilor. Programul se adresează minorilor care au cel puţin 16 ani, precum şi adulţilor, cu un risc mediu sau crescut de recidivă şi care au abilităţi scăzute de a-şi rezolva problemele. Participând la acest program beneficiarii reuşesc să identifice tiparele greşite de comportament, înlocuindu-le cu deprinderi şi convingeri pozitive. De asemenea, beneficiarii învaţă să folosească planul individual de prevenire a recidivei, precum şi jurnalul de prevenire a recidivei.
 
2. Programul „Dezvoltarea abilităţilor sociale la minori” este un program de grup structurat pe 10 şedinţe şi îşi propune dezvoltarea deprinderilor sociale necesare evitării unor situaţii de risc care pot conduce la recidivă. Maniera de desfăşurare a sesiunilor este  interactivă, metodele utilizate fiind deopotrivă pasive (expunere), cât şi active - jocuri de rol, discuţii şi exerciţii în cadrul grupului. În fiecare sesiune sunt abordate aspecte din viaţa de zi cu zi a minorilor, fiind astfel creat cadrul pentru aducerea în atenţie a dificultăţilor cu care aceştia se confruntă: probleme de agresivitate, autocontrol scăzut, gestionarea deficitară a relaţiei cu autorităţile, abilităţi scăzute de comunicare sau modalităţi defectuoase de a comunica. După parcurgerea celor 10 şedinţe, minorii participanţi devin mai conştienţi de propriile arii de risc şi au la dispoziţie alternative de a le depăşi.
 
3. Programul „Stop! Gândeşte şi schimbă” este un program de grup, structurat pe 11şedinţe, adresat persoanelor care au un patern infracţional. Scopul programului este de a identifica tiparul de gândire disfuncţională şi a promova principiile gândirii alternative. Participanţii învaţă, cu fiecare sesiune parcursă, avantajele unui stil de viaţă pro-social şi dezavantajele comiterii de infracţiuni. Programul se derulează într-o manieră interactivă, face referire la aspecte obişnuite din viaţa beneficiarilor, ceea ce confirmă şi întăreşte informaţiile furnizate. Participanţii îşi identifică greşelile care au condus la comiterea de infracţiuni şi sunt sprijiniţi să apeleze la resursele personale, familiale şi instituţionale, care îi pot susţine în menţinerea unui comportament pro-social.
 
4. Programul „Dezvoltarea  deprinderilor sociale pentru adulţi” este un program de grup care vizează dezvoltarea abilităților sociale necesare participanţilor în viaţa de zi cu zi, în familie, grup de prieteni, societate, la serviciu sau în timpul liber şi care îi vor ajuta să adopte un comportament pro-social şi să evite săvârşirea unor fapte penale. 
 
5.Tehnica „Interviul motivaţional” – să ajuţi oamenii să se schimbe - este destinat persoanelor care au săvârşit infracţiuni aflate atât în faza pre-sentenţială, cât şi pe perioada supravegherii. Folosirea tehnicii implică: identificarea stadiului motivaţional în care se află beneficiarul şi construirea motivaţiei pentru schimbare, precum şi întărirea angajamentului pentru schimbare. Numărul de sesiuni individuale variază în funcţiei de gradul de complexitate a problemelor beneficiarului.
 
6. Reducerea Riscului de Recidivă este un program de grup, destinat pregătirii pentru liberare şi asistenţă post - penală a deţinuţilor aflaţi în executarea ultimele trei luni din pedeapsă privativă de libertate. Programul se derulează în colaborare de către practicienii din penitenciare şi cei din serviciile de probaţiune.
 
Structura programului se compune din trei părţi principale : 1. modul de bază (se derulează în penitenciar şi cuprinde 6 sesiuni - primele două sesiuni de evaluare a problemelor, nevoilor şi comportamentului infracţional, a treia sesiune – stabilirea obiectivelor, a patra sesiune – elaborarea planurilor individuale de acţiune, a cincea – prevenirea recidivei, iar a şasea - ,,Piaţa’’) ; 2. modulele opţionale individualizate (se au în vedere aspectele problematice cu care se confruntă deţinuţii după liberare: obţinerea unui loc de muncă, probleme financiare, abuz de alcool/ droguri, lipsa locuinţei, probleme de sănătate mintală, probleme legate de documentele de identitate, probleme în viaţa de familie) ; 3. partea de asistenţă post-penală (se va derula la sediul serviciului de probaţiune, dacă persoana liberată din penitenciar va solicita sprijinul în acest sens).   
 
7. Programul „Drink and Drive” este un program de grup destinat persoanelor care au comis infracţiuni, la regimul auto, în contextul consumului de alcool. Scopul constă în reducerea recidivei în rândul acestei categorii de condamnaţi, prin producerea de schimbări la nivel cognitiv şi comportamental, precum şi îmbunătăţirea siguranţei rutiere prin scăderea numărului de victime ale accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool.
 
Programul Drink and Drive cuprinde o sesiune individuală preliminară, opt sesiuni de grup structurate pe diferite componente (legislaţie rutieră, alcoolul şi corpul uman, efectele şi consecinţele consumului de alcool la volan, cum să ajung să nu mai conduc băut, decizia de schimbare comportamentală, eficienţa personală, revizuirea strategiei personale, finalizarea programului), urmate de sesiuni individuale de follow-up.  
 

8. Instrumentul de colectare a datelor şi diagnoză - reprezintă un demersprofesional care are ca rezultat formularea unei opinii / expertize a consilierului de probaţiune asupra persoanei evaluate şi este structurat pe 16 arii de investigaţie (de ex: infracţiunea, adăpostul sau locuinţa, şcolarizarea, munca, relaţiile cu familia, cu prietenii, adicţii, sănătate, tipare de gândire, etc.).

Date de contact - Servicii de probațiune

Tipăreşte