Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Achiziţii Publice / Casări

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect  „Achiziţionare servicii de întreţinere a ascensoarelor din incinta Ministerului Justiţiei - Cod  CPV  50750000-7” pentru perioada (estimat)15.01-31.12.2016.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării  a 45 jaluzele verticale și orizontale

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a următoarelor produse de papetărie şi birotică.

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector   5, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de  21.12.2015, orele 14.00 

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 11.12.2015 ora 16.00 la studiul de piaţă având ca obiect achiziţionare servicii de asigurare CASCO pentru autovehiculele din parcul propriu pentru perioada 01.01 – 31.12.2016”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare scaune si casetiere”.

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector   5, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 27.11.2015, orele 14.00  la achiziţia publică având ca obiect   achiziţionarea de materiale consumabile birotică-papetărie 

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 27.11.2015, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionarea de  „servicii asigurare RCA pentru 51 de autoturisme din dotare” .

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 25.11.2015 , orele 15.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionarea  de  Multifuncționale și  stații de lucru PC.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării de materiale construcții

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a 12 anvelope  „all season”cu caracteristicile 215/55/R16 91H pentru pentru 2 autovehicule Volkswagen Passat,  caracteristicile 195/65/R15 91H și pentru autovehiculul Skoda Octavia II (Michelin, Goodyear, Dunlop, Kleber, Continental, Pirelli).

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a următoarelor produse de papetărie şi birotică

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invităm să  transmiteţi oferta de preţ, până la data de 20.11.2015 orele 15.00 pentru achiziţionarea de „Scaune și casetiere”.

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să  transmiteți oferta de preț, până la data de 20.11.2015, ora 14.00 în vederea achiziționării de centrale și aparate telefonice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, ca Promotor de Proiect, în calitate de Autoritate Contractantă, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția unei echipe formată din doi experți, în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, care să depună o ofertă împreună, în scopul elaborării conținutului unor materiale de promovare a activității de probațiune (aproximativ 2 ghiduri, 13 broșuri, 7 tipuri de pliante, coperta unui folder tip mapă), care vor fi folosite de serviciile de probațiune și de Direcția Națională de Probațiune în activitatea specifică, precum și în scopul realizării elementelor de grafică pentru materialele de promovare (format, grafică, culoare etc.)
 
            Anunțul de participare nr. 162717/11.09.2015/S.E.A.P și documentația de atribuire pot fi accesate gratuit la adresa  www. e-licitatie.ro.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, ca Promotor de Proiect, în calitate de Autoritate Contractantă, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția unei echipe formată din doi experți, în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, care să depună o ofertă împreună, în scopul elaborării conținutului unor materiale de promovare a activității de probațiune (aproximativ 2 ghiduri, 13 broșuri, 7 tipuri de pliante, coperta unui folder tip mapă), care vor fi folosite de serviciile de probațiune și de Direcția Națională de Probațiune în activitatea specifică, precum și în scopul realizării elementelor de grafică pentru materialele de promovare (format, grafică, culoare etc.)
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Romanian National Probation Directoratewithin the Ministry of Justice - Project Promoter, as a Contracting Authority, is launching a call for selection of 2 experts to submit an offer together, to design a “My Choice” type of intervention programme to be used by the probation services in working with convicted persons under supervision who use alcohol/ drugs, under the pre-defined project “Strengthening the capacity of the Romanian probation system for delivering effective alternative to prison interventions”, part of the RO 23 Programme “Correctional Services, including Non-custodial Sanctions”, funded by Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014
  
 
 
 
 
 
 
Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, ca Promotor de Proiect, în calitate de Autoritate Contractantă, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția unei echipe formată din doi experți, , în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, care să depună o ofertă împreună, în scopul elaborării conținutului unor materiale de promovare a activității de probațiune (aproximativ 2 ghiduri, 13 broșuri, 7 tipuri de pliante, coperta unui folder tip mapă), care vor fi folositede serviciile de probațiune și de Direcția Națională de Probațiune în activitatea specifică; precum și realizării elementelor de grafică a materialelor de promovare (format, grafică, culoare etc.)
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, ca Promotor de Proiect, în calitate de autoritate contractantă, anunță relansarea procedurii pentru selecția unui expert în vederea derulării a 10 sesiuni de formare pentru aproximativ 300 de participanți (personal de probațiune și magistrați), în scopul promovării noilor prevederi legale în domeniul executării pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare, sub coordonarea serviciilor de probațiune, în proiectul pre-definit „Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. 
 
 
Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea selectării unor experți, pentru participarea la activităţile care vor fi realizate în cadrul proiectului „Noi instrumente operaţionale pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor” (grant agreement number HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005220 - New operational tools for EU law enforcement and judicial authorities to conduct financial investigations in transnational cases with asset recovery component), conform cerințelor din Caietului de sarcini anexat. Data limită pentru transmiterea oferte este 23.03.2015, orele 10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecția a doi traducători/interpreți de limba engleză în vederea traducerii din limba română în limba engleză, respectiv din limba engleză în limba română, a materialelor din domeniul probațiunii (instrumente specifice de management oganizațional; standarde și proceduri de lucru în probațiune și procedura de lucru bazată pe managementul de caz) elaborate de specialiștii implicați în activitățile proiectuluipre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
 
 
 
 
Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, ca Promotor de Proiect, în calitate de autoritate contractantă, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția a doi experți în vederea derulării a 10 sesiuni de formare pentru aproximativ 300 de participanți (personal de probațiune și magistrați), în scopul promovării noilor prevederi legale în domeniul executării pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare, sub coordonarea serviciilor de probațiune, în proiectul pre-definit „Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ în vederea achiziţionării de servicii de asigurare CASCO pentru autovehiculele din parcul propriu pentru perioada 01.01 – 31.12.2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact: Simona Mariana BÂŢĂ, telefon./fax: 037.204.1115/1114, adresă e-mail achizitiipublice@just.ro.
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 037.204.1115, adresă e-mail: achizitiipublice@just.ro, Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ sau  Ion KRECH -  director IT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.11.15, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect achiziţia de „servicii asigurare RCA pentru un număr de 13 autoturisme” în vederea transcrierii certificatelor de înmatriculare, pentru o perioadă de 6 luni

 
 
 
 
 
Direcția Națională de Probațiune cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 17.09.2014, orele 16.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionarea de consumabile/ materiale de birou.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţia a doi experţi români, un specialist familiar cu domeniile privind etica și integritatea instituțională, denumit expert conținut și un specialist IT&C, denumit expert dezvoltator de conținut educațional în format digital în cadrul proiectului „Continuarea măsurilor pentru realizarea de progrese privind atingerea obiectivelor de referinţă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.037.204.1115 – Serviciul Achiziţii Publice, e-mail achizitiipublice@just.ro, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ
 
 
 Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ sau Ion KRECH - director  IT.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Justiţiei cu sediul in Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect achiziţia de „servicii asigurare RCA pentru 19 de autoturisme din dotare”

Request for Expression of Interest - Independent external evaluation of the Sibiu Tribunal works assignment

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării  de carburant auto (benzina fara plumb si motorina) pe baza de carduri pentru autovehiculele din parcul auto al Ministerului Justitiei - 09.04.2014Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 10.04.2014, orele 14.00, în vederea achiziţionării de  plicuri.


Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 08..04.2014 orele 15.00 la achiziţia publică având ca obiect  achiziţionare „servicii de editare, machetare şi tipărire raport final proiect -
Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului şi a strângerii transnaţionale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţîn vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare mape de arhivare - Cod CPV 44617000-8”. Achiziția este rezervată unei unități protejate conform prevederilor art. 78 alin. 2 din Legea nr. 448/2006.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţie a unui traducător în vederea  traducerii din limba engleză în limba română şi/sau din limba română în limba engleză, a diverselor materiale elaborate în cadrul proiectului în cadrul proiectului Îmbunătăţirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţie a 2 traducători în vederea traducerii din limba română în limba engleză şi din limba engleză în limba română, a diverselor materiale elaborate în cadrul proiectului„Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului şi a strângerii transnaţionale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 21.03.2014, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect “achiziţionarea de servicii de auditare financiar contabilă a proiectului „Consolidarea competenţelor în domeniul recuperării creanţelor”’’ conform caietului de sarcini anexat

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ,pentru atribuireacontractului de achiziţie publică având ca obiect "achiziţie 15 bucăţi staţii de lucru cu monitor --- cod CPV 30213300-8 „

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 17.03.2014 orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionare „lucrări de specialitate juridică”.

 

 

 Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi în S.E.A.P, oferta dumneavoastră pentru atribuirea unui Acord cadru având ca obiect: „asigurarea serviciilor de transport aerian ( rezervare şi emitere de bilete pentru destinaţii interne şi internaţionale)” cod CPV 60400000-2 – servicii de transport aerian de pasageri. Operatorii economici interesaţi pot accesa gratuit documentaţia de atribuire şi eventualele solicitări/răspunsuri la clarificări în S.E.A.P la adresa www.e-licitatie.ro, anunţ de participare numărul 149715!08.03.2014. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, adresă mail achizitiipublice@just.ro, Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a 16 anvelope din care 12 anvelope „de vară” cu caracteristicile 195/65/R15 91H pentru autovehiculul B02MJN, marca Skoda Octavia, 205/65/R16 91 H pentru autovehiculul B01XMJ, marca VW Passat, 215/65/R16C 91 H pentru autovehiculul B01EMJ, marca Volkswagen Transporter şi 4 anvelope „all season”cu caracteristicile 195/65/R15 91H pentru autovehiculul B08MJF, marca Skoda Octavia.

Contract Award Notice - Civil Works for the Extension of the Dolj Tribunal (Dolj Tribunal and Craiova Court of Appeal)

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achizitia de servicii necesare asistarii Ministerului Justitiei,în calitate de Operator de Program in procesul de gestionare a programelor de finantare din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014"

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de "negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare", având ca obiect atribuirea contractului de servicii asistență tehnică de specialitate și actualizare software pentru aplicațiile ZBuget și ZPersonal (inclusiv servicii de transpunere conturi)

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii prezentare, prelucrare si expediere a actelor de procedura pentru instantele judecatoresti

INVITATION FOR BIDS: Civil Works for Rehabilitation and Restoration of Prahova Tribunal

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţîn vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii de întreţinere şi reparare circuite telefonice - Cod CPV 50334140-8”

 Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ,la achiziţia publică având ca obiect „servicii publicare anunţ în presa centrală şi locală” privind lansarea apelului de proiecte în cadrul programului RO20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea  atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect: “Servicii drept de utilizare şi actualizare program de legislaţie şi jurisprudenţă pentru Ministerul Justiţiei, cod CPV 72268000- 1, pentru perioada (estimat) 15.02-31.12.2014, conform cerinţelor tehnice  anexate.”
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 04.02.2014, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect  „Mapă, blocnotes, pix, umbrelă și rucsac personalizate

 

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Lucrări de reparaţii instalaţii la grupurile sanitare  - Cod  CPV  39715300-0”.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, fax: 037.204.1114, mail achizitiipublice@just.ro Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 -Serviciul Achiziţii Publice – persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

 

 Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 28.11.2013 ora 14:00 la studiul de piaţă având ca obiect achiziţionare servicii de asigurare CASCO pentru autovehiculele din parcul propriu pentru perioada 01.01 – 31.12.2014”.

 

 

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu   cu sediul în Bucureşti, str. Nerva Traian, nr. 6, sector 3, cod fiscal 14204175, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 25.11.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect ‘’Achiziţionare unui Tomograf ocular în coerenţă optică 3 D’’ conform caietului de sarcini anexat.

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu  cu sediul în Bucureşti, str. Nerva Traian, nr. 6, sector 3, cod fiscal 14204175, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 22.11.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect ‘’Achiziţionare unui Visiotest’’ conform caietului de sarcini anexat.

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta de preț pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect " Holter TA".

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect  „achiziţionare servicii de elaborarea a unui Studiu de amplasament aferent obiectivului de investiţii „Cartier pentru Justiţie” (Justice District)” - cod C.P.V 79311100-8, conform specificaţiilor tehnice din anexă.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 -Serviciul Achiziţii Publice – persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 08.11.2013 orele 12,00 la achiziţia publică având ca obiect ’’consumabile “ pentru desfăşurarea în bune condiţii a proiectului “Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului şi a strângerii transnaţionale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene.”

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a 8 anvelope din care 2 anvelope „de iarnă” cu caracteristicile 195/65/R15 91H pentru autovehiculul B02MJY marca Skoda Octavia, 2 anvelope „de iarnă” cu caracteristicile 195/65/R15 91H pentru autovehiculul B33MJL, marca Skoda Octavia Tour  şi 4 anvelope „all season”cu caracteristicile 205/55/R16 91H pentru autovehiculul B88WMJ, marca VW Passat.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţîn vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare de servicii de mentenanţă”.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţîn vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare robineţi radiator - Cod CPV 421314000-0”.

UPDATE Request for Expressions of Interest for „Consultancy Services for Resources Management System (RMS) Data Migration

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect  "achiziţionare servicii de evaluare a bunurilor din domeniul public şi privat al statului - cod  C.P.V. 79419000-4”

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării pieselor de schimb (4 ansabluri role) care să înlocuiască pe cele defecte din cadrul a 4 faxuri Canon L240

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ,pentru atribuireacontractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţie servicii bancare necesare în vederea gestionării fondurilor nerambursabile alocate Ministerului Justiţiei în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, corespunzătoare programelor RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”, RO 24 „Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare” şi RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate”  conform Caietului de sarcini din anexă.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 -Serviciul Achiziţii Publice – persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiţiei, in calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect achiziţia de „servicii asigurare RCA pentru 19 de autoturisme din dotare”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 30.10.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect  achiziţionare „ lucrări  de specialitate juridică”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării de materiale de zugrăvit şi reparaţii

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 25.10.2013, orele 16.00 la achiziţia publică având ca obiect ‘’Achiziţionare a 72 bucăţi fişete metalice’’ conform specificaţiilor tehnice anexate

Contract Award Notice - Consulting Services for „Survey of actual experiences with, and attitudes and perceptions about, implementation of Judicial Reforms in Romania”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 14.10.2013, orele 11.00.la achiziţia publică având ca obiect achiziţionarea rechizitelor şi consumabilelor necesare pentru obiectul ’’Drink and Drive – Schimb de bune practici în vederea elaborării unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice’’ conform specificaţiilor tehnice anexate

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 10.10.2013, orele 15.00 la achiziţia publică având ca obiect  achiziţionare „servicii editare şi tipărire ghiduri/pliante".

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a următoarelor consumabile (tonere)

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 02.10.2013, orele 14.00 la achiziţia publică având ca obiect ‘’Achiziţionarea serviciilor de auditare informatică a infrastructurii informatice (reţelei) şi a aplicaţiei create/dezvoltate în cadrul proiectului ’’Platformă de e-Learning cu specific IT pentru Ministerul Justiţiei şi sistemul judiciar din România’’ (audit intermediar şi audit final) conform specificaţiilor tehnice din Caietul de sarcini ataşat.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de serviciilor prestate de raportori în cadrul acţiunii de cooperare judiciară internaţională în materie penală care se va desfăşura în perioada 28 - 29 noiembrie 2013, la Bucureşî în cadrul proiectului „Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului şi a strângerii transnaţionale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene” (Just/2011/JPEN/AG/2944), finanţat de Comisia Europeană  prin Programul Justiţie Penală până la data de 30 septembrie2013, orele 12.00, conform specificaţiilor tehnice anexate’’ - RELUARE PROCEDURA

The Romanian Ministry of Justice, as Contracting Authority, announces the initiation of the procedure for selecting one expert in the framework of the project “Further measures for achieving progress on the Co-operation and Verification Mechanism’s benchmarks” to deliver presentations within a conference regarding the impact of the New Codes on the business environment

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 30.09.2013, orele 14.00 la achiziţia publică având ca obiect ‘’Achiziţionare a 2 bannere (afişe) publicitare’’

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ în vederea achiziţionării a 3 Hard Disk-uri, HP 300gb 3.5”SAS-15000 rpm, Spare Part 432146-001, care să înlocuiască 3 din actualele discuri defecte ale serverului Itanium RX x 7640 disponibil în reţeaua Ministerului Justiţiei.

 

Contract Award - The Development of the Network of Trainers Teaching Techniques in Long Distance Training (E-Learning) within National School of Clerks

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a 12 anvelope „all seasons”  din care 8 anvelope cu caracteristicile 195/65/R15 91H pentru autovehiculele B01MJY, B01MJN, marca Skoda Octavia Tour şi 4 anvelope cu caracteristicile 205/55/R16 91H pentru autovehiculul B02MJB, marca  VW Passat.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 20.09.2013, orele 14.30 la achiziţia publică având ca obiect „Achizitie servicii de control medical periodic pentru personalul Ministerului Justiţiei, medicina muncii si analize medicale , cod  C. P. V. 85147000-1”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 19.09.2013, orele 14.00 la achiziţia publică având ca obiect „Servicii de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul Ministerului Justiţiei, conform Caietului de sarcini anexat”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a următoarelor produse de papetărie şi birotică

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ,pentru atribuireacontractului de achiziţie publică având ca obiect " servicii de proiectare şi realizare portal web” - cod CPV 72413000-8, conform specificaţiilor tehnice din anexă

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ pana la data de 23.09.2013,pentru atribuireacontractului de achiziţie publică având ca obiect "achiziţie echipamente IT, respectiv servere, echipament firewall şi echipament de stocare a datelor în reţea ( NAS)” -  cod C.P.V cod CPV 48800000-6, cod CPV 30236000-2 şi cod CPV 30236000-2, conform specificaţiilor tehnice din anexă.

Request for Expressions of Interest - Consultancy Services for Resources Management System (RMS) Data Migration

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de serviciilor prestate de raportori în cadrul acţiunii de cooperare judiciară internaţională în materie penală care se va desfăşura în perioada 28 - 29 noiembrie 2013, la Bucureşî în cadrul proiectului „Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului şi a strângerii transnaţionale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene” (Just/2011/JPEN/AG/2944), finanţat de Comisia Europeană  prin Programul Justiţie Penală până la data de 23 septembrie 2013, orele 12.00, conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect "achiziţie servicii consultanţă pentru realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea dezvoltării Sistemului Informatic Integrat de Acces Electronic la Justiţie” -  cod C.P.V 71241000-9, conform specificaţiilor tehnice

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de „servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de „servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ (în lei fără TVA inclus) pentru auditarea Proiectului „Platformă de e-Learning cu specific IT pentru Ministerul Justiţiei şi sistemul judiciar din România”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”

 INVITATION FOR BIDS (IFB) - CIVIL  WORKS  FOR  THE  EXTENSION  OF  THE  DOLJ  TRIBUNAL (DOLJ TRIBUNAL AND CRAIOVA COURT OF APPEAL)

 Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 21.08.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionare „servicii de editare şi tipărire ghiduri

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 29.07.2013, orele 11.00, în vederea achiziţionării de ’’rechizite pentru necesarul Ministerului Justiţiei conform specificaţiilor tehnice anexate’’ .

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de materiale necesare zugrăvirii unor spaţii din sediul Ministerului Justiţiei, până în data de 13.08.2013. orele 13.00.la achiziţia publică având ca obiect "materiale necesare pentru zugrăvirea unor spaţii din sediul Ministerului Justiţiei” - B-dui Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti ”conform specificaţiilor tehnice

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ privind „Achiziţia publica a unei baze de date legislative si a serviciilor si echipamentelor necesare implementării acesteia - Proiectul "Implementarea portalului N-Lex", Cod CPV 48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice, 48820000-2 Servere, 30241000-0 Software pentru computer, 72000000-5 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă, 51611100-9 Servicii instalare hardware

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneţi oferta privind selecţia a patru experţi (doi experţi specializaţi în drept penal şi doi experţi specializaţi în drept comercial şi dreptul afacerilor) care să susţină intervenţii în cele trei conferinţe ce se vor organiza în cadrul  proiectului „Continuarea măsurilor pentru realizarea de progrese privind atingerea obiectivelor de referinţă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneţi oferta de preţîn vederea achiziţionării de servicii asigurare imobile aflate în patrimoniul Ministerului Justiţiei – 89 imobile tip A. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, fax: 037.204.1114 Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți  oferta privind achiziţionarea de ’’materiale suport (mape, pixuri, bloc notes-uri şi stick-uri de memorie) inscripţionate cu logo-urile proiectului pentru seminarul din cadrul proiectului «Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului şi a strângerii transnaţionale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene"

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 19.07.2013, orele 14.00 la achiziţia publică având ca obiect ’’materiale suport (mape, pixuri, bloc notes-uri şi stick-uri de memorie) inscripţionate cu logo-urile proiectului pentru seminarul din cadrul proiectului «Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului şi a strângerii transnaţionale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene» conform specificaţiilor tehnice anexate’’

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de lucrări de reparaţii curente la sediul Ministerului Justiţiei, până în data de 07.08.2013 orele 17.00 la achiziţia publică având ca obiect ’’lucrări de reparaţii curente la sediul Ministerului Justiţiei din str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  până la data de 15.07.2013, ora 14.00, în vederea achiziţionării pieselor de schimb pentru echipamentul SAN (Storage Area Network) DS4800 Model Type 1815 – 8

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 09.07.2013, orele 12.00 în vederea achiziţionării de piese de schimb pentru aparatele de aer condiţionat defecte ( a se vedea anexa postată pe site la invitaţie).

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 28.06.2013, orele 15.00 la achiziţia publică având ca obiect ‘’30 buc Registru intrare-ieşire corespondenţă ordinară şi 100 buc Condică de expediţie, conform specificaţiilor tehnice"

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 28.06.2013, orele 13.00 la achiziţia publică având ca obiect ‘’10 bare rotor pentru ascensor de tip Duplex 480 kgf, 8 staţii şi rebobinare motor de 11,8 kw pentru ascensor de tip Duplex 800 kgf, 9 staţii’’

Ministerul Justiției cu sediul în București, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneți oferta dumneavoastră la achiziția publică având ca obiect ”Contract de servicii expediere corespondenţă internă şi externă pentru Ministerul Justiţiei – cod CPV 64112000-4

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 01.07..2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionare „servicii de editare şi tipărire a cărţii „Codul de Procedură Civilă – 3.600 exemplare”. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, adresă mail achizitiipublice@just.ro, Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ (în lei/buc., fără TVA), pentru achiziţionarea a 3500 de diplome.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 21.06.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect ’’consumabile aferente conferinţei finale desfăşurate în cadrul proiectului «STREAM : Ţintirea strategică a recidivismului prin măsurare şi evaluare. Consolidarea la nivel european a capacităţii de evaluare a măsurilor care funcţionează în ceea ce priveşte reducerea riscului de recidivă în Europa» conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

Request For Expression Of Interest - Consultancy Services For Resources Management System (Rms) Change Management

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de serviciilor de consultanţă în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii ARO-urilor (Assets Recovery Offices – oficiilor de recuperare a creanţelor) şi a organelor judiciare din UE în lupta împotriva criminalităţii economice şi în recuperarea creanţelor” (grant agreement number HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002225 - Fostering the capacity of the AROs and of the law enforcement agencies in the EU in the field of fighting against financial crime and assets recovery) până la data de 17.06.2013, orele 12.00, conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de materiale necesare reparării treptelor de la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei, până în data de 11.06.2013, orele 11.00 la achiziţia publică având ca obiect ’’materiale necesare pentru repararea treptelor exterioare de la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei – B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti’’ conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de consumabile/rechizite/materiale de birou personalizate, până în data de 11.06.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect ’’rechizite/consumabile/materiale de birou personalizate, conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 04.06.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionare „ lucrări specialitate juridică”

 

 Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, adresă mail achizitiipublice@just.ro, Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.
 
 
Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de serviciilor de audit independent financiar pentru organizarea conferinţei finale a proiectului „Cooperare internaţională în vedeea sprijinirii implementării Deciziei Cadru  2008/947/JAI privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative„ finanţat de către Comisia Europeană prin Programul „Justiţie Penală” 2010 până la data de 23.05.2013, orele 10.00, conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

 

 
 
 

 

 

 Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 16.05.2013, orele 14.00, în vederea achiziţionării de ’’ bibliorafturi şi plicuri, conform specificaţiilor tehnice anexate’’  - reluare reofertare. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.037.204.1115 – Serviciul Achiziţii Publice, e-mail achizitiipublice@just.ro, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.


 

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a 4 anvelope „all seasons” cu caracteristicile 205/55/R16 91H, pentru autovehiculul VW Passat.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a 12 Hard – Disk-uri

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de consumabile/rechizite/materiale de birou personalizate, până în data de 26.04.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect ’’rechizite/consumabile/materiale de birou personalizate, conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii de întreţinere şi reparare circuite telefonice - Cod  CPV  50334140-8”.

Civil Works for Rehabilitation and Restoration of Prahova Tribunal

Ministerul Justiţiei cu sediul in Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5,în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până  în data de 24.04.2013, orele 12:00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionare "servicii de editare şi tipărire ghiduri"

Ministerul Justiţiei cu sediul in Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5,în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect achiziţia de „servicii asigurare RCA pentru 19 de autoturisme din dotare”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de  19.04.2013, ora 14 la studiul de piaţă având ca obiect „achiziţionare servicii de asigurare CASCO pentru autovehiculul Skoda Octavia Tour” pentru perioada 01.05.-31.12.2013.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţîn vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare 16 buc. panouri de informare”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţîn vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare rafturi de arhivare - Cod CPV 39152000-2”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 17.04.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionare „servicii editare şi tipărire broşuri”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţîn vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare mape de arhivare - Cod CPV 44617000-8”. - "ACHIZIŢIA ESTE REZERVATĂ UNOR ATELIERE PROTEJATE"

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 15.04.2013, orele 14.00, în vederea achiziţionării de ’’ bibliorafturi şi plicuri, conform specificaţiilor tehnice anexate’’. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.037.204.1115 – Serviciul Achiziţii Publice, e-mail achizitiipublice@just.ro , persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de materiale promoţionale, până în data de 09.04.2013, orele 15.00 la achiziţia publică având ca obiect ’’materiale promoţionale pentru cele două evenimente din cadrul proiectului «Consolidarea competenţelor în domeniul recuperării creanţelor» conform specificaţiilor tehnice anexate’’

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

Ministerul Justitiei in calitate de autoritate contractanta anunta initierea procedurii pentru contractarea de servicii expediere corespondenta interna si externa pentru Ministerul Justitiei conform specificatiilor 

 Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de consumabile/rechizite/materiale de birou, până în data de 05.04.2013, orele 10.30 la achiziţia publică având ca obiect ’’consumabile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului «Cooperare internaţională în vederea sprijinirii implementării Deciziei Cadru 2008/947/JAI privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative» conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

 

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţie a 2 traducători români în vederea traducerii materialelor ce vor fi elaborate în cadrul proiectului „Drink and Drive – Schimb de bune practici în vederea elaborării unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de:05.04.2013 orele 13, la achiziţia publică având ca obiect  „Servicii de deratizare în încăperile de la subsol în care se află arhiva, precum şi spaţiile de la subsol în care sunt depozitate bunurile aflate în patrimoniul ministeriului, cu o suprafaţă estimată de 700 mp”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de consumabile/rechizite/materiale de birou personalizate, până în data de 03.04.2013, orele 14.00 la achiziţia publică având ca obiect ’’rechizite/consumabile/materiale de birou personalizate, conform specificaţiilor tehnice anexate’’.

Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ pana la data de 02.04.2013, ora 13.00 în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:furnizare reviste de specialitate juridică livrate sub formă de abonament pentru anul 2013”. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării de anvelope.Data limita de depunere a ofertelor este de 02.04.2013, ora 12.

Ministerul Justitiei in calitate de autoritate contractanta anunta initierea procedurii pentru servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură pentru instanţele judecătoreşti – cod CPV 64100000-7  

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării de piese de schimb pentru ascensoare

Ministerul Justiţiei, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţia unei echipe formată din 2 experţi care să desfăşoare activităţile din cadrul proiectului „Etică, integritate şi transparenţă în sistemul de probaţiune din România”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a10 echipamente wireless (routere) 

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de:26.03.2013, orele 14, la achiziţia publică având ca obiect  „Servicii de spălare a autovehiculelor ” pentru 17 autovehicule din parcul propriu pentru perioada 01.04 – 31.12.2013”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneţi oferta de preţ, până în data de 22.03.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionare „Hârtie copiator şi cartuşe toner

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneţi oferta de preţ, până în data de 22.03.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect achiziţionare „servicii de editare şi tipărire pliant

 

Selecție formatori si participanti in cadrul proiectului JUST/2011/JPEN/AG/2956 "Fostering mutual understanding in order to strengthen mutual trust between the judicial authorities of Member States"

Selecție formatori si participanți în cadrul proiectului JUST/2011/JPEN/AG/2949 “Strengthening judicial cooperation to protect victims of crimes”

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţia unei echipe formată din 2 experţi care să desfăşoare activităţile din cadrul proiectului „Etică, integritate şi transparenţă în sistemul de probaţiune din România”.În vederea participării la procedură, vă rugăm să transmiteţi dosarul de înscriere la selecţie, până la data de 19.03.2013 inclusiv.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 18.03.2013, orele 14.00’’ la achiziţia publică având ca obiect ’’servicii de recertificare a sistemului de management al calităţii implementat şi menţinut la nivelul Ministerului Justiţiei în perioada 2010-2012 în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 - Data limită de depunere a ofertelor : 20.03.2013, orele 13.00.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 08.03.2013, orele 12.00 pentru publicarea comunicatului de presă anexat în publicaţiile România liberă, Adevărul şi Evenimentul Zilei.  Anunţul va fi de mare publicitate în cadrul paginilor de mică publicitate, color. Oferta financiară va fi transmisă la nr. de fax 037.204.11.04. Ofertele care nu vor fi primite pe fax până la data şi ora limită, nu vor fi luate in considerare.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 08.03.2013, orele 12.00 la achiziţia publică având ca obiect „Mapă, blocnotes şi pix personalizat

Ministerul Justitiei vă invita să transmiteţi oferta dvs. de preţ (în lei fără TVA inclus) pentru auditarea Proiectului „Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”– Convenţia de Grant nr. JUST/2010/JCIV/AG/0025-30-CE-0420858/00-68

 Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ  în vederea achiziţionării a 2 echipamente IT (tablete)-28.02.2013

Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de consumabile, până în data de 05.03.2013, orele 14.00 la achiziţia publică având ca obiect "rechizite / consumabile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului «Întărirea capacităţii ARO-urilor (Assets Recovery Offices – birourilor de recuperare a creanţelor) şi a organelor judiciare din UE în lupta împotriva criminalităţii economice şi în recuperarea creanţelor»’ conform specificaţiilor tehnice anexate’’

 

 

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţie de experţi care să susţină prezentări pe tema dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse cu ocazia conferinţei ce va fi organizată în data de 1 martie 2013 în cadrul  proiectului „Analiză independentă privind eficienţa sistemului judiciar”, co-finanţat din fonduri nerambursabile oferite de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PODCA), vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț până în data de 20.02.2013.

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț până în data de 20.02.2013 orele 12.00 la achiziția publică avand ca obiect "Servicii de auditare Proiect "Analiză independentă privind eficienţa sistemului judiciar""

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț până în data de 15.02.2013 orele 12.00 la achiziția publică avand ca obiect "Mape şi pixuri personalizate"

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţie traducători în vederea traducerii unui ghid de bune practici destinat specialiştilor în domeniul medierii transfrontaliere în materie civilă, precum şi a unei broşuri adresate publicului larg, elaborate în cadrul proiectului „Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”.

Ministerul Justitiei cu sediul în Bucuresti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra de pret, până pe data de 08.02.2013, orele 14.00, la achiziția publică având ca obiect " Servicii de supraveghere a 3 instalații de ridicat"

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţie traducători în vederea traducerii manualului de bune practici destinat practicienilor ce vor avea loc în proiectul „Consolidarea cooperării judiciare în combaterea traficului de fiinţe umane în cadrul Uniunii Europene” din cadrul programului „Justiţie Penală” 2010

Ministerul Justitiei in calitate de autoritate contractanta, anunta initierea unei procedure pentru selectia unui expert in vederea participarii la activitatile celor doua sesiuni de formare ce vor avea loc in proiectul "Consolidarea competentelor in domeniul recuperarii creantelor"

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până la data de 29.01.2013, ora 13.00 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect “ Servicii  drept de utilizare şi actualizare program de legislaţie şi jurisprudenţă pentru Ministerul Justiţiei, cod CPV 72268000- 1 conform Caietului de sarcini anexat.”

Ministerul Justitiei, in calitate de autoritate contractanta va invita sa depuneti oferta dmneavoastra de pret pentru auditarea proiectului " Dezvoltarea utilizarii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de comunicare a citatiilor si inserarea in cadrul portalul instantelor a unui motor de cautare generala"

 Ministerul Justitiei in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra de pret in vederea achizitionarii de consumabile pana la data de 24.01.2013 orele 14.00 la achizitia publica avand ca obiect "consumabile aferente activitatilor desfasurate in cadrul proiectului "Analiza eficienta privind eficienta sistemului judiciar" conform specificatiilor anexate

 

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 11.01.2013, ora 13.00,  în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect:„achiziţionare ziare pentru perioada 15 Ianuarie – 31 Decembrie 2013”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 11.01.2013 orele 14.00 la achiziția publică având ca obiect "servicii de monitorizare presă scrisă, audio - video, agenții de presă și site-uri de specialitate conform specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini anexat"

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 11.01.2013 ora 12.00 la studiul de piață având ca obiect "servicii de ridicare, transport și depozitare la groapa de gunoi a deșeurilor menajere și industriale"  - cod CPV 90511000-2, pentru perioada 15.01. - 31.12.2013

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ până în data de 20.12.2012 ora 14.00 la studiul de piaţă având ca obiect achiziţionare servicii de asigurare CASCO pentru autovehiculele din parcul propriu pentru perioada 01.01 – 31.12.2013”.

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț până în data de 14.12.2012 orele 14.00 la achiziția publică avand ca obiect "Mape de lucru"

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț până în data de 13.12.2012 ora 16.00 la studiul de piață avand ca obiect "achiziționare piese schimb pentru aparatele de aer condiționt până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv

 Ministerul Justitiei,in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra de pret pana in data de 14.12.2012 ora 12.00 la studiul de piata avand ca obiect "achizitionare servicii de asigurare CASCO pentru autovehiculele din parcul propriu pentru perioada 01.01- 31.01.2013

Ministerul Justitiei, in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra de pret, pana in data de 12.12.2012, orele 12.00 la achizitia publica avand ca obiect "Brosuri - "Ghid Penal" si "Ghid Civil".

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ până la data de 12.12.2012, ora 10.00 pentru achiziţionare sistem videoconferinţă cod CPV 32232000-8 , conform specificaţiilor tehnice din anexă.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ până la data de 12.12.2012, ora 10.00 pentru achiziţionarea unui număr de 4 buc. videoproiectoare” -  cod C.P.V 38652120-7, conform specificaţiilor tehnice din anexă.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 11.122.2012, orele 14.00 la achiziţia publică având ca obiect „Sistem de securitate compus din subsistem de control acces, subsistem de supraveghere video şi subsistem de detecţie şi avertizare efracţie, conform specificaţiilor tehnice din Caietul de sarcini anexat."

 


Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ,pentru atribuireacontractului de achiziţie publică având ca obiect
"achiziţie program informatic de înregistrare şi urmărire a lucrărilor pentru Direcţia Contencios” -  cod  C.P.V. 72211000-7, conform specificaţiilor tehnice din Caietul de sarcini.

Ministerul Justiţiei, doreşte să achiziţioneze  16 buc. panouri publicitare, conform specificaţiilor tehnice atsate

Ministerul Justiţiei doreşte să achiziţioneze rafturi arhivare, conform specificaţiilor tehnice din Caietul de Sarcini.

Ministerul Justiției în calitate de autoritate contractantă vă invită să participați la procedura de cerere de oferte pentru achiziționare imprimante pentru instanțele judecătorești și pentru aparatul propriu al Ministerului Justiției

Solicitare cotație preț servicii traducere

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă a iniţiat procedura de cerere de oferte derulată prin mijloace electronice pentru atribuirea unui contract de furnizare având ca obiect:„Achiziţionare multifuncţionale color şi monocrom pentru instanţele judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei”- Cod CPV 30121100-4.

Ministerul Justitiei,in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra de pret, pana in data de 22.11.2012 orele 14.00 la achizitia publica avand ca obiect "Piese de schimb pentru echipamente IT,conform Caietului de sarcini anexat."

Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”

Ministerul Justitiei in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra de pret pana in data de de 16.11.2012,orele 14.00 la achizitia publica avand ca obiect "Dispozitive automate destinate stingerii de incendii, respectiv 40 bucati dispozitive automate de stins incendiul, conform Caietului de sarcini
anexat."

Ministerul Justitiei in calitate de autoritate contractanta, va invita sa transmiteti oferta de pret in vederea achizitionarii de vaccin antigripal cu seringa preumpluta pentru adulti aferent perioadei 2012-2013

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă a iniţiat procedura de cerere de oferte derulată prin mijloace electronice pentru atribuirea unui contract de furnizare având ca obiect:„Achiziţionare staţii de lucru pentru instanţele judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei”

Ministerul justitiei in calitate de autoritate contractanta va invita sa ne transmiteti oferta de pret pentru achizitionarea de servicii organizare seminarii - cod cpv 74861000-2 si servicii hoteliere si de restaurant - cod cpv 55000000-0 conform cerintelor

Ministerul Justitiei, in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra de pret, pana in data de 12.11.2012. orele 14.00 la achizitia publica avand ca obiect "Produse de birotica - papetarie conform specificatiilor tehnice mentionate mai jos. "

Ministerul justitiei in calitate de autoritate contractanta va invita sa ne transmiteti oferta de pret pentru achizitionarea de servicii organizare seminarii - cod cpv 74861000-2 si servicii hoteliere si de restaurant - cod cpv 55000000-0 conform cerintelor

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă a iniţiat procedura de licitaţie deschisă derulată prin mijloace electronice pentru achizitia de echipamente pentru imbunatatirea dotarilor necesare pentru sistemul de justitie pentru minori din Romania

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă a iniţiat procedura de licitaţie deschisă derulată prin mijloace electronice pentru atribuirea unui contract de furnizare având ca obiect: „achiziţionare platformă de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiţiei şi sistemul judiciar din România”

Ministerul Justitiei,in calitate de autoritate contractantă, va invită sa depuneti oferta dumneavoastra de preţ, in vederea achiziţionării a aproximativ 750 mp de mochetă pentru trafic intens

Ministerul Justitiei in calitate de autoritate contractanta organizeaza 0 selectie de oferte (cumparare directa) avand ca obiect achizitia de "servicii asigurare RCA pentru 20 de autoturisme din dotare"

Ministerul Justitiei,in calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra de pret, pana in data de 07.11.2012, orele 14.00 la achizitia publica avand ca obiect "Piese de schimb pentru echipamente IT,conform Caietului de sarcini anexat."

Ministerul justitiei in calitate de autoritate contractanta va invita sa ne transmiteti oferta de pret pentru achizitionarea de servicii organizare seminarii - cod cpv 74861000-2 si servicii hoteliere si de restaurant - cod cpv 55000000-0 conform cerintelor

Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneţi oferta de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect  "achiziţionare servicii control medical periodic pentru personalul Ministerului Justiţiei - medicina muncii şi analize medicale, cod C.P.V. 85147000-1

C.M.D.T.A -MJ in calitate de autoritate contractanta a initiat procedura de achizitie directa  derulata prin SEAP a urmatoarelor aparate si dispozitive medicale

Invitaţie transmitere oferte pentru achiziţionare lucrări de specialitate juridică pentru biblioteca Ministerului Justiţiei  

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, anunţă iniţierea unei proceduri pentru selecţia a 4 interpreţi în cadrul programului„Justiţie Penală”, 2010, proiectul „Consolidarea cooperării judiciare cu privire la combaterea traficului de fiinţe umane în cadrul Uniunii Europene”.

Contract Award Cluj Tribunal

Anunt selectie a 2 experti in cadrul programului "Justitie Civila", proiectul "Promovarea medierii in cauzele transfrontaliere in materie civila"

 

Ministerul Justiţiei cu sediul in Bucuresti,str.Apollodor nr. 17,sector 5, doreşte sa achiziţioneze 7 echipamente de tip switch, conform următoarelor specificaţii tehnice -reofertare

 

Amendment no. 1 to Prequalification Documents - Civil Works for Oradea Palace of Justice, Rehabilitation and Extension of the Existing Construction

 

 Request for Expressions of Interest - Technical assistance for determining and implementing the optimal volume of judges and court clerks and ensuring the quality of the courts’ activity

Invitation for Bids - COURT INFRASTRUCTURE REHABILITATION - IASI (IS) - PALACE OF JUSTICE

 

Request for Expression of Interest - TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE NETWORK OF TRAINERS TEACHING TECHNIQUES IN LONG DISTANCE TRAINING (E-LEARNING) WITHIN NATIONAL INSTITUTE OF MAGISTRACY - Deadline Extended

Request for Expression of Interest - CONSULTING SERVICES FOR THE “STRENGTHENING THE INSOLVENCY MECHANISM IN ROMANIA” - deadline extended 

 

Request for Expression of Interest - TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF THE NETWORK OF TRAINERS TEACHING TECHNIQUES IN LONG DISTANCE TRAINING (E-LEARNING) WITHIN NATIONAL INSTITUTE OF MAGISTRACY

Request for Expression of Interest - CONSULTING SERVICES FOR THE “STRENGTHENING THE INSOLVENCY MECHANISM IN ROMANIA”

„Invitation for Bids - Court infrastructure rehabilitation - Sibiu (SB) - Tribunal” „Request for Expressions of Interest - Consulting services for site supervision of civil works - five court buildings”

Anunţ privind închirierea unui spaţiu din cladirea Spitalului "Prof. Dr. C-tin Angelescu" din subordinea Ministerului Justiţiei 

Invitation for Bids - Procurement of furniture for 6 courts - IFB Number: #IBRD4811RO-MJ/G-1-1-2

Specific Procurement Notice - Invitation for Prequalification No. 1, Civil Works for Iasi Palace of Justice - New Construction, ICB No: #IBRD4811RO-MoJ/W2-1, IBRD LOAN No 4811-RO

Invitaţie de participare pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0  
Ministerul Justiţiei organizează procedura de "licitaţie restrânsă accelerată prin mijloace electronice" în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Achiziţionare mobilier de birou pentru birourile judecătorilor – cod C.P.V. 39130000-2- ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE LUCRU ALE JUDECĂTORILOR, PROIECT PHARE 2006

 

Ministerul Justiţiei organizează licitaţie deschisă prin mijloace electronice pentru atribuire contract de furnizare - Îmbunătăţirea dotărilor necesare pentru sistemul de justiţie pentru minori din România:„atelier spălătorie – cod CPV 39713200-5, bucătărie – cod CPV 39221000-7, cabinet medical – cod CPV 33100000-1, atelier pregătire vocaţională – multimedia – cod CPV 32322000-6, atelier pregătire vocaţională – muzică – cod CPV 37310000-4, autovehicule – cod CPV 34100000-8,  microbuzecod CPV 34114400-3”

Contract Award - Integrated RMS - Supply & Installation of IS Contract Award - Civil works for Pitesti Court of Appeal - Rehabilitation and Rearrangement

Selecţia unui (1) Consultant Individual în vederea furnizării de servicii de dirigenţie de şantier pentru reabilitarea şi amenajarea sediului Curţii de Apel Piteşti (monument istoric)

Licitaţie restrânsă accelerată prin mijloace electronice pentru atribuirea contractului de achiziţie „Sistemului informatic integrat de înregistrare a şedinţelor de judecată – SIIISJ”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0"

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”

„Contract Award - Support to the SCM - Development of Quality Management System”

 „Contract Award - Technical assistance for Syllabus drafting for National School of Clerks curricula and training in 4 new areas”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de"servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de"servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, tel/fax 037 204 11 18 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, tel/fax 0372041118, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de „servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”. Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, tel/fax 0372041118, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de „servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 21.05.2010 orele 12.00 pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 19.05.2010 ora 10.00 pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 20.05.2010 ora 14.00 pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant – cod CPV 55000000-0”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 18.05.2010 ora 14.00 pentru achiziţionarea de servicii organizare seminarii – cod CPV 74861000-2 şi servicii hoteliere şi de restaurant

Invitaţie de participare privind contractul de „Servicii traducere/interpretare din/în limbi străine, după caz, în/din limba română”

Invitaţie de participare în vederea organizării atelierului de lucru

Cerere de CV-uri - Selecţia a cinci (5) Consultanţi Individuali Locali în vederea furnizării de servicii de dirigenţie de şantier

Licitaţie deschisă prin mijloace electronice pentru „Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri(rezervarea şi emiterea de bilete pentru destinaţiile interne şi internaţionale solicitate de autoritatea contractantă) - cod CPV 60400000-2 şi servicii conexe”

 

Licitaţie restrânsă pentru atribuirea Acordului cadru având ca obiect: “Servicii de actualizare produs antivirus pentru Ministerul Justiţiei şi instanţele subordonate - cod CPV 72540000-2 ”

 

Invitaţie la licitaţie - execuţia lucrărilor de construcţie ce constau în: reabilitarea, amenajarea şi extinderea sediului Judecătorie Sălişte - judeţul Sibiu

Contract award - Civil works for Arges Tribunal-new construction

Contract Award - Civil works for Tulcea Tribunal-new construction

Procedura de cerere de oferte prin mijloace electronice pentru atribuirea contractului de servicii de asigurare CASCO pentru autovehiculele din parcul propriu pentru perioada 01 mai – 31 decembrie 2010 – cod C.P.V. 66514110 – 0

Licitaţie deschisă prin mijloace electronice pentru atribuirea contractului de achiziţie „Sistemului informatic integrat de înregistrare a şedinţelor de judecată – SIIISJ” - cod C.P.V. 32321200-1

Ministerul Justitiei organizeaza procedura de licitaţie deschisă prin mijloace electronice pentru atribuirea unui acord-cadru de furnizare carburant auto pe bază de carduri de credit - cod C.P.V. 09132100-4 benzină fără plumb. Data limită pentru depunerea ofertelor în SEAP: 19.04.2010.
Locul deschiderii ofertelor: www.e-licitatie.ro."

Ministerul Justitiei cu sediul în Bucuresti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractanta, va invita sa depuneti oferta dumneavoastra de pret, pâna în data de:26.02.2010 orele 12.30 la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect  "Servicii  de  certificare a conformitatii sistemului de management al calitatii proiectat, dezvoltat si implementat în Ministerul Justitiei cu Standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008, conform Caietului de sarcini anexat."

LICITAŢIE RESTRÂNSĂ ACCELERATĂ PRIN MIJLOACE ELECTRONICE pentru atribuirea contractului având ca obiect: “Servicii de întreţinere şi reparaţie echipamente informatice din dotarea Ministerului Justiţiei şi instanţelor judecătoreşti subordonate , precum şi din dotarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a penitenciarelor din subordine  - cod CPV 50312000-5, 50313100-3, 503130000-2”

Request for Expression of Interest - Survey of actual experience with, and attitudes and perceptions about, implementation of judicial reforms in Romania”

"Invitation for Bids - Civil Works for Pitesti Court of Appeal - Rehabilitation and rearrangement”

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti organizează achiziţia publică având ca obiect  „Servicii de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul Ministerului Justiţiei, conform Caietului de sarcini anexat.”

Arhivă Achiziţii Publice

 

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de:27.01.2010 orele 15,30, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare ziare pentru Cabinetul ministrului şi Departamentul Comunicare."Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Achiziţii Publice telefon 037.204.1115, fax: 037.204.1114

 

Invitation for Bids - Procurement of Information System for Audio Recording of Court Proceedings – ISARCP, IFB No:  IBRD4811RO-MoJ/G-3-2

Anunţ selecţie experţi în vederea realizării obiectivelor proiectului "Dezvoltarea sistemului de justiţie pentru minori în România"

Contract Award Notice - Consulting Services for Site Supervision of Civil Works - Five Court Buildings

Invitation for Bids - Furniture for Orsova, Suceava, Ialomita, Arges, Tulcea and Pitesti Courts
 

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE, Invitation for Prequalification - Civil Works for Oradea Palace of Justice, Rehabilitation and Extension of the Existing Construction

Contract Award Notice - CIVIL WORKS FOR IASI PALACE OF JUSTICE - NEW CONSTRUCTION

Contract Award Notice- COURT INFRASTRUCTURE REHABILITATION - SIBIU (SB)  -TRIBUNAL
 

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneţi oferta de preţ până la data de 03.04.2011, ora 14.30 în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect "achiziţionare servicii monitorzare presă scrisă, audio, video şi site-uri de specialitate” cod C.P.V. 92400000-5.  Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneţi oferta de preţ până la data de 02.05.2011 în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţionare servicii de întreţinere ascensoare din incinta Ministerului Justiţiei, cod C.P.V. 50750000-7 Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ, până în data de: 28.04.2011 orele 14,30, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare reviste pentru perioada 01.05- 31.07.2011”. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 Serviciul Achiziţii Publice, persoană de contact Simona Mariana BÂŢĂ.

Invitation for Bids - Furniture for Orsova, Suceava, Ialomita, Arges, Tulcea and Pitesti Courts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitare de ofertă privind achiziţionarea de "materiale necesare pentru zugrăvirea unor spaţii din sediul Ministerului Justiţiei”

 

 

 

 

 

 

Tipăreşte  
Tipăreşte