Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Acte normative > Proiecte de acte normative aflate în dezbatere
4 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia și ale instanțelor judecătorești, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune.

Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

4 decembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare a Guvernului privind privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării.

Nota de fundamentare

Anexa 1

Anexa 2

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

16 noiembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiției lansează în dezbatere publică Planul de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2015-2018. În procesul de elaborare a documentului au fost implicate toate instituțiile cu atribuții în îndeplinirea obiectivelor strategice. În elaborarea Planului, acestea au beneficiat de asistența unui expert independent, agreat de către Comisia Europeană și Banca Mondială.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1002 sau la adresa de e-mail strategie_justitie@just.ro, până la data de 15 decembrie 2015.

4 noiembrie 2015
În temeiul articolului 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înființarea pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului a unor activități finanțate integral din venituri proprii.
 
 
Observațiile și propunerile privind proiectul menționat pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiției (str. Apollodor, nr.17, sector 5, București), pe fax la numărul 037-2041195 sau la următoarele adrese de e-mail: valentina.burdescu@onrc.ro, crosianu@just.ro; persoane de contact: Valentina Burdescu, director, Oficiul Național al Registrului Comerțului; Claudia Roșianu, consilier juridic, Direcția Elaborare Acte Normative.
29 octombrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul Hotărâre pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada” în „Cartierul Justiției”, precum și a programului prioritar de reconversie funcțională a acestuia.

Nota de fundamentare

Anexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail justicedistrict@just.ro.

13 octombrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru modificarea și completarea regulamentului de ordine interioară al Direcției naționale Anticoruptie, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 1643/C/2015, însoţit de referatul de aprobare.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.

08 octombrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al Oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunal, însoţit de referatul de aprobare.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 18 octombrie 2015, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.

22 septembrie 2015
 
 
  
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
16 septembrie 2015
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
 

 

 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
14 septembrie 2015
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
8 septembrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare a Guvernului privind privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Tulcea, în domeniul public al Municipiului Tulcea.

Nota de fundamentare

Anexa 1

Anexa 2

 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

 

28 iulie 2015
 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

9 iulie 2015

 

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de lege privind ordinul european de protecție în materie penală.
 
 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro până la data de  01.08.2015, inclusiv.

25 iunie 2015
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate.
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro., până la data de 10 iulie 2015.
11 iunie 2015

În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de Hotărâre privind declasificarea unor informaţii referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961, împreună cu Nota de fundamentare a acestuia.
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

10 iunie 2015
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
10 iunie 2015
În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranșe aferente anului 2016, însoțit de Nota de fundamentare.
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
25 mai 2015
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
6 mai 2015
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
20.03.2015
„ANUNȚ
privind organizarea unei întâlniri în vederea discutării
proiectului de Lege privind traducătorii şi interpreţii judiciari
 
 
          Ministerul Justiției anunță organizarea, în data de 25 martie 2015, a unei întâlniri în vederea discutării proiectului de Lege privind traducătorii şi interpreţii judiciari, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
 
          Întâlnirea va avea loc începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Justiţiei, situat în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 1, Sala de Consiliu.
 
          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, participarea persoanelor interesate la întâlnirea de dezbatere publică a proiectului actului normativ menţionat se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe.
 
          În scopul unei bune organizări şi desfăşurări a dezbaterii, vă adresăm rugămintea de a confirma participarea până marţi, 24 martie 2015, ora 15.00, pe adresa de e-mail dsc@just.ro, cu menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de luare a cuvântului şi, în cazul asociaţiilor profesionale, a numărului şi numelui participanţilor.
 
          Timpul alocat luării cuvântului: maxim 15 minute/asociaţie profesională sau, după caz, participant.
 
          Modalitatea de colectare a recomandărilor: înainte de începerea dezbaterii, în format material şi electronic, pe adresa de e-mail dsc@just.ro
          Am aprecia depunerea numai a acelor propuneri, observaţii şi recomandări care nu au fost transmise în perioada de dezbatere publică a proiectului de lege – 15 ianuarie – 6 februarie 2015.”
 
Anexa 
 
 
 
 
9 martie 2015
În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Justiţiei supune informării publice, proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistența judiciară în materie penală semnat la București la 14 noiembrie 2014,proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea semnat la București la 14 noiembrie 2014 și proiectul Legii pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate semnat la București la 14 noiembrie 2014.
 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse informării pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1077  sau la adresa de e-mail dreptinternational@just.ro în termen de 10 zile.

3 martie 2015
 
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro
3 martie 2015
În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecției vizuale pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro
27 februarie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare 

Referat

 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
12 februarie 2015
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro
30 decembrie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță a Guvernului  privind statutul personalului de probațiune.
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195, precum și pe adresele de e-mail dp@just.ro  sau dean@just.ro .
 
 
25 noiembrie 2014

 În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției – Tribunalul Dolj și transmiterea unei părți din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării, însoțit de Nota de fundamentare.

Anexe

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
17 octombrie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.226/C/2009
 
 
 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 27.10. 2014, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 2041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.

14 octombrie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
 
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
12 septembrie 2014
 
 
Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
11 septembrie 2014
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
4 septembrie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
27 august 2014
În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special  din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 
 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037.204.1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro, până la data de 12 septembrie 2014.

26 august 2014
 


 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
26 august 2014
 
 
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
 
25 august 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare a Guvernului privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului II al anului 2014
 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
6 august 2014
 

 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
4 august 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2014.
 
 
Propunerile şi sugestiile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1061 sau la adresa de e-mail anca.stroe@just.ro.
31 iulie 2014
În temeiul articolului 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei aduce la cunoştinţa publicului Proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea de către Ministerul Justiţiei, în perioada 11-12 septembrie 2014, la Bucureşti, a Reuniunii Naționale a Reţelei Judiciare Europene în materie penală
 
Observaţiile şi propunerile privind proiectul menţionat pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiţiei (str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti), pe următoarea adresă de e-mail: dreptinternational@just.ro.
29 iulie 2014
 
 
 
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
8 iulie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Proiectul de lege pentru transpunerea unor acte normative europene.
 
 
Proiectul de lege cuprinde modificari si completari ale Codului penal, ale Codului de procedura penala, precum si ale unor legi speciale din domeniul protectiei mediului.
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
7 iulie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare a Guvernului privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat  al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
 
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
3 iulie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice Ordinul pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1318/C/2012
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro., până la data de 16 iulie 2014.
25 iunie 2014
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
24 iunie 2014
În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2014, însoțit de Nota de fundamentare.
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
 
10 iunie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casație și Justiție

Notă de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro., până la data de 20 iunie 2014.

10 iunie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecției Judiciare
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
4 iunie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
 
 
 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

3 iunie 2014
 
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro, până la data de 16 iunie 2014

 

19 mai 2014
 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

12 mai 2014
În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul  de Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii miniştrilor justiţiei şi miniştrilor afacerilor interne din statele membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP).
 
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372041061 sau la adresa de e-mail sna@just.ro.
6 mai 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, insotit de referatul de aprobare.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ  supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037.204.11.75 sau la adresa de e-mail dru@just.ro, până la data de 17 mai 2014. 

6 mai 2014

    În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia in administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorpuție, cu destinația de sediu al Serviciului Teritorial Alba Iulia


Notă de fundamentare    Proiect    Anexa
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
 

17 aprilie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate (însotit de Nota de fundamentare si anexa)

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

14 aprilie 2014
În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea alineatului 1 al articolului 320 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise până la data de 25.04.2014, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 2871140 sau la adresa de e-mail DSC@just.ro.”

31 martie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
24 martie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curții Constituționale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014, insotit de nota de fundamentare
 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro, pana la data de 4 aprilie 2014.
14 martie 2014
În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public.
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise până la data de 25.03.2014, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 2871140 sau la adresa de e-mail DSC@just.ro.
11 martie 2014
  
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
4 martie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind recunoașterea Societății „Titu Maiorescu“  ca fiind de utilitate publică
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
4 martie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind recunoaștereaUniunii Juriștilor din România” ca fiind de utilitate publică
  
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
4 martie 2014
 
 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

24 februarie 2014
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, inaltei Curti de Casatie si Justitie, ministerului Public si consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014 , insotit de nota de fundamentare
 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro, pana la data de 5 martie 2014.
13 februarie 2014

În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul Hotărârii Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 11-13 mai 2014, a celei de-a IX-a Conferinţe a Autorităţilor Judiciare din Regiunea Balcanilor şi a reuniunii conducătorilor Consiliilor Judiciare din statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est.

Nota de fundamentare 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

4 februarie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, insotit de nota de fundamentare

 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

 

3 februarie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

19 iulie 2013

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

12 iulie 2013
            Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 2041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.
12 iulie 2013

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro

28 iunie 2013
În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul Hotărârii Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2013
 
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
28 iunie 2013
În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de referatul de aprobare.

            Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 10 iulie 2013, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 2041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.

6 iunie 2013
În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unei excepţii de la art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, insotit de Nota de fundamentare
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro .

 

29 mai 2013
În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de  Hotarare a Guvernului privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

28 mai 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

Nota de fundamentare

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

14 mai 2013
 

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

4 aprilie 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, a proiectului de Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea criteriilor privind evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, împreună cu referatul de aprobare.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti sau pe fax, la nr. 037 204 1195.
3 aprilie 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei de Informatizare a sistemului judiciar pentru perioada 2013-2017.

Notă de fundamentare 

Strategia de Informatizare a sistemului judiciar pentru perioada 2013-2017

Anexa 1

Anexa 2 - MJ

Anexa 3 - PICCJ

Anexa 4 - ONRC

Anexa 5 - ICCJ

Anexa 6 - ANP

Anexa 7 - INEC

Anexa 8 - ANC

Anexa 9 - DNA

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti sau email: dti@just.ro

26 martie 2013
În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind constituirea unei comisii pentru inventarierea şi predarea arhivei fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei
 
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str.Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro până la data de 26 aprilie 2013.
  


Tipăreşte