Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Acte normative > Stadiul dezbaterilor în Parlament

 

 

Stadiul dezbaterilor în Parlament asupra proiectelor de acte normative inițiate de Ministerul Justiției

 

I.              Camera Deputaților:

 

Nr.crt.

Nr. de înregistrare

Denumire proiect de lege

Link pentru acces rapid la documentul legislativ

Mențiuni

1.

PL-x 122/2015

Proiect de lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14664

 

 

 

2.

PL-x 229/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14748

 

Promulgata prin Decret nr.550/2015  Devine Legea

nr.152/2015 

3.

PL-x 230/2015

Proiect de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14749

 

Promulgata prin Decret nr. 566/2015 

Devine Legea nr.161/2015 

4.

PL-x 267/2015

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14791

 

 

5.

PL-x 409/2015

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=1&idp=18796

 

Proiect aflat în dezbatere la camera decizională, după ce a fost adoptat de Senat, fiind înregistrat sub numărul  L 95/2015.

6.

PL-x 391/2014

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14316

 

 

7.

PL-x 142/2014

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventive, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei functionari a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=14088

 

 

8.

PL-x 140/2014

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14072

 

 

9.

PL-x 121/2014

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=14039

 

Promulgata prin Decret nr.374/2015 

Devine Legea nr.61/2015 

10.

PL-x 394/2013

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13663

 

 

11.

PL-x 264/2013

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13455

 

 

12.

PL-x 37/2013

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=13071

 

 

13.

PL-x 47/2012

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12621

 

 

14.

PL-x 242/2008

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9320

 

 

15.

PL-x 7/2007

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8037

 

 

16.

PL-x 824/2006

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7861

 

 

17.

PL-x 535/2005

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6844

 

 

 

II.            Senat:

 

Nr.crt

Nr. de înregistrare

Denumire proiect de lege

Link pentru acces rapid la documentul legislativ:

 

1.

L 292/2015

Proiect de lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=19075

 

2.

L 333/2015

Proiect de lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare

 

http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=19097

 

3.

L 700/2011

Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.

 

http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=16406

 

 

Tipăreşte