Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Informații publice > Comisia de dialog social din cadrul MJ
COMISIA DE DIALOG SOCIAL DIN CADRUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI
 
 
Comisia de dialog social din cadrul Ministerului Justiţiei este organizată şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 62/2011  -  Legea dialogului social. Comisia reuneşte confederaţiile sindicale si patronale reprezentative la nivel naţional, precum si reprezentanţi ai ministerului.
 
Rolul Comisiei de Dialog Social
Activitatea Comisiei de Dialog Social are caracter consultativ şi vizează, în principal:
a) asigurarea unor relaţii cu partenerii sociali, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea revendicărilor şi a problemelor ridicate care sunt de domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
b) consultarea obligatorie  a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social, din domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei;
c) alte probleme din sfera de activitate a Ministerului Justiţiei, asupra cărora partenerii sociali convin să discute.
 
Componenţa Comisiei de Dialog Social
 
Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei are în componenţa sa:
 
a) secretarul de stat pentru relaţia cu partenerii sociali, precum şi reprezentanţi ai compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei;
b) reprezentanţii numiţi de confederaţiile sindicale şi patronale, reprezentative la nivel naţional conform hotărârilor judecătoreşti definitive.
La lucrările comisiei va fi invitat şi un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru asigurarea asistenţei metodologice.
 
Confederaţiile reprezentative la nivel naţional care participă la Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiţiei sunt:
 
Confederaţiile sindicale:
 
· Blocul Naţional Sindical (BNS)
· Confederaţia Naţională a Sindicatelor (CNS Cartel Alfa)
· Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR Frăţia)
· Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR)
· Confederaţia Sindicală Naţională Meridian (CNS Meridian).
 
 
Confederaţiile patronale:
 
 • Confederaţia Patronală din Industria României
 • Patronatul Naţional Român
 • Uniunea Naţională a Patronatului Român
 • Uniunea Naţionala a Patronatelor cu Capital Privat din România
 • Confederaţia Patronală Concordia
 • Confederaţia Patronală a Industriei, Serviciilor şi Comerţului din România
 •  Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii
 • Uniunea Generală a Industriaşilor din România
 • Uniunea Generală a Industriaşilor din România 1903
 • Confederaţia Naţională a Patronatului Român
 •  Consiliul Naţional al Patronatului Român
 • Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii
 
Preşedintele Comisiei de Dialog Social este domnul Secretar de Stat Alin Lucian ANTOCHI.
 
Secretariatul Comisiei se asigură de către Direcţia Elaborare Acte Normative, prin persoanele desemnate, în acest scop, prin ordinul ministrului justiţiei privind componenţa Comisiei de Dialog Social.
Contact:
Tel. 0372041204
Fax: 0372041195
e-mail: melindastoica@just.ro
 
 
 
 
Tipăreşte