Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Sistemul anticorupție > Cooperare cu societatea civilă

6.1 Cooperarea cu Mediul de Afaceri

Bază legală de funcţionare - Protocolul de funcţionare a parteneriatului public – privat anticorupţie, între Ministerul Justiţiei şi asociaţiile de afaceri din Grupul de Lucru al Coaliţiei Anticorupţie ADER / ASAA  a fost semnat în cursul lunii august 2004.

Colaborarea dintre Ministerul Justiţiei şi mediul de afaceri se desfăşoară în cadrul Proiectului Pilot Anticorupţie, OECD – România.

Obiectivul colaborării îl constituie identificarea rolului şi aportului sectorului privat în prevenirea şi combaterea corupţiei, precum şi a interacţiunii dintre sectorul public şi cel privat, în acest domeniu,  identificarea domeniilor comune ale iniţiativei pentru diminuarea fenomenului corupţiei şi dezvoltarea practicilor etice.

Ca mod de lucru, reuniunile dintre reprezentanţii MJ şi cei ai mediului de afaceri se desfăşoară lunar.

Tematica generală abordată s-a concentrat pe identificarea cauzelor şi factorilor favorizatori de corupţie, în mediul de afaceri; promovarea unei transparenţe decizionale şi legislative reale;   respectarea standardelor etice; aplicarea corectă a legislaţiei, în ansamblu;

6.2 Cooperarea cu Societatea Civila

Cooperarea cu societatea civilă reprezintă o componentă importantă a activităţii Ministerului Justiţiei, tradusă printr-un dialog permanent şi dinamic (întâlniri de lucru, forumuri, seminarii), pe probleme de interes comun : lupta împotriva corupţiei, reducerea birocraţiei, promovarea practicilor etice la nivel multisectorial.
Partenerii sociali ai Ministerului Justiţiei sunt :
Comunitatea de Afaceri din România;
Asociaţia ,,Pro Democraţia”;
Centrul de Resurse Juridice;
Institutul Pentru Politici Publice;
Alianţa Pentru o Justiţie Europeană în România;
Agenţia de Monitorizare a Presei;
Societatea Academică Română;
Asociaţia Magistraţilor din România;
Uniunea Notarilor Publici din România;
Uniunea Avocaţilor din România.

O formă aparte de colaborare MJ - societatea civilă o reprezintă Comisia de dialog social, structură tripartită constituită din reprezentanţi ai MJ, ai formaţiunilor sindicale şi ai formaţiunilor patronale.
Aceasta funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.314/2001, prin care s-a stabilit obligativitatea înfiinţării şi funcţionării, în cadrul unor ministere, în cadrul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, precum şi în cadrul prefecturilor, a unor comisii de dialog social, între administraţia publică, patronat şi sindicate.
Tipăreşte