Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Sistemul judiciar român > Legislație

1. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (.pdf)
2. Hotărâre nr. 1125 din 22/09/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
3. Hotărâre nr. 83 din 3 Februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
4. Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii 317/2004
5. Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004
6. Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004
7. Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.
8. Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare 
9. Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2004, aprobată prin Legea nr. 499/2004.
10. Legislaţia privind Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
11. Legea bancară nr. 58/1998
12. Statutul Corpului executorilor bancari, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2628/8 noiembrie 1999.
13. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2031/C/2004 privind aprobarea Statutului Corpului executorilor pentru organizaţiile cooperatiste de credit.
14. Ordin nr. 954 din 26/04/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
15. Regulament din 26/04/2000, privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
16. Ordin nr. 1076 din 15/05/2000 privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
17. Ordonanta nr. 26 din 30/01/2000 cu privire la asociatii si fundatii
18. Legea privind autorizarea şi plata traducătorilor şi interpreţilor nr. 178/1997 cu modificări şi completări
19. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997 aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1054/C/2005.
20.

Ordonanţă Nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

21. Ordin Nr. 1322/C din 21 iunie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi procedura de desfăşurare a examenelor de atribuire a calităţii de expert tehnic judiciar şi de testare a specialiştilor
22. Ordonanţă Nr. 75 din 24 august 2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
23. Ordin Nr. 2985/C din 15 noiembrie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei criminalistice
24. Lege Nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
25.

Hotărâre Nr. 5 din 13 mai 2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere

26. Lege Nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
27. Statutul profesiei de avocat din 25 septembrie 2004
28.
29. Ordonanţă de Urgenţă Nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
30. Hotărâre Nr. 3 din 29 septembrie 2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
31.

32. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
33.
34.

 

Tipăreşte