Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Achiziţii Publice > Multifunctionale semnatura_20112012

Caiet de sarcini

Clauze contractuale

Fișă date

Formulare

Documentaţia se poate accesa gratuit la adresa www. e-licitatie.ro, invitaţie de participare nr. 339486/15.11.2012/SEAP.
Alte informaţii pot fi obţinute de la Serviciul Achiziţii Publice telefon/fax: 037.204.1115/1114,e–mail: achizitiipublice@just.ro, persoană de contact Ion KRECH sau Rodica Ionescu.
Tipăreşte