Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Achiziţii Publice > arhiva- achizitii publice

Cerere de CV-uri - Servicii de consultanţă necesare supervizării lucrărilor de construcţii (Tribunalul Argeş, Tribunalul Tulcea şi Curtea de Apel Piteşti)
Request for CVs  - Consulting services for Site Supervision (Arges Tribunal, Tulcea Tribunal and Pitesti Court of Appeal)
Licitaţie deschisă în vederea încheierii unui acord cadru având ca obiect "Servicii de întreţinere şi reparaţie echipamente informatice din dotarea M.J.L.C. şi a instanţelor judecătoreşti din subordine, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a penitenciarelor din subordine"
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti organizează procedura de cerere de oferte în vederea atribuirii Acordului cadru având ca obiect: „achiziţionare servicii de medicina muncii pentru personalul instituţiei”.
Ministerul Justiţiei Şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, închiriază prin licitaţie deschisă o suprafaţă de cca 137,60 m2 din incinta corpului principal de clădire aflată în Spitalul Profesor Dr.„Constantin Angelescu” din Bucureşti, Aleea Căuzaşi nr.49-51, sector 3.
Invitation for Bids - Civil Works for Tulcea Tribunal - New Construction
Invitation for Bids - Civil Works for Arges Tribunal - New Construction
Solicitare ofertă pentru atribuirea contractului având ca obiect atribuire „Servicii traducere/interpretare din/în limbi străine, după caz, în / din limba română" necesare în cursul anului 2009
Request for Expressions of Interest - Consulting Services for " Technical assistance in contract monitoring of the Resource Management System implementation in the judicial sector "
Reabilitare şi Amenajare Sediu Tribunalul Ialomiţa – Judeţul Ialomiţa
Request for Expressions of Interest Consulting Services for ‘Technical Assistance for Syllabus Drafting for National School of Clerks Curricula and Training in 4 new areas’
Request for Expressions of Interest Consulting Services for ‘Technical Assistance for the “Preparation of the enforcement of the new Civil Code, Criminal Code, Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code”’
Procedura de cerere de oferte prin mijloace electronice pentru "achiziţionare articole de birotică şi papetărie - cod CPV 30199500-5, 22852000-7, 39162110-9, 30199230-1"
Licitaţie deschisă prin mijloace electronice pentru atribuirea contractului de achiziţie „Sistemului informatic integrat de înregistrare a şedinţelor de judecată – SIIISJ” - cod C.P.V. 32321200-1
Procedură de cerere de oferte offline pentru "Servicii de corespondenţă internă şi externă pentru Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti"
Procedură de cerere de oferte prin mijloace electronice, derulată prin SEAP pentru achiziţia de "Servicii de actualizare produs antivirus pentru Ministerul Justiţiei şi Libertaţilor Cetăţeneşti şi instanţele subordonate - cod CPV 72540000-2"
MJLC organizeaza in data de 03.04.2009 procedura de atribuire "cerere de oferte prin mijloace electronice" in vederea atribuirii  Acorduli cadru avand ca obiect: achizitionare hartie pentru fotocopiatoare si de scris". Documentatia de atribuire si clarificarile publicate de autoritatea contractanta se pot accesa gratuit si la adrsea www.e-licitatie.ro nr. initatie 199156/SEAP
Documentaţie de atribuire - Procedura aplicata: cerere de oferte pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect “achiziţionare servicii de asigurare tip CASCO pentru autovehiculele din parcul propriu al ministerului pentru perioada mai – decembrie 2009 – cod C.P.V. 66514110-0
Licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de servicii de publicitate media pentru desfăşurarea campaniei de conştientizare a publicului ţintă cu privire la efectele negative pe care fenomenul corupţiei le are asupra dezvoltării şi progresului societăţii, precum şi asupra cetăţeanului Cod CPV 79341000-6"
Reabilitare si Amenajare Sediu Judecatoria Bolintin Vale – Judetul Giurgiu
Extinderea sediului Tribunalului Suceava - Judeţul Suceava
Invitaţie la Licitaţie pentru execuţia lucrărilor de construcţie, ce constau în reabilitarea, amenajarea şi extinderea sediului Judecătoriei Blaj – Judeţul Alba în vederea re-funcţionalizării imobilului pentru activităţile necesare instanţei
Licitatie deschisa pentru achizitionarea de sistem de protecţie tip UPS în caz de întrerupere a energiei electrice la camerele serverelor din Ministerul Justiţiei, cod CPV 31600000 – 2
Licitaţie deschisa prin mijloace electronice pentru achizitia de licenţe server baze de date pentru Ministerul justiţiei, instanţele judecătoreşti şi Administratia Naţională a Penitenciarelor - cod C.P.V. 48214000-1
Proiectul PHARE 2006/018-147.01.04.10.02 "Continuarea dezvoltarii sistemului ECRIS
Proiect PHARE 2006/018-147.01.04.07.02 „Dezvoltarea capacităţii sistemului penitenciar de a asigura securitatea la toate nivelurile, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie”
Proiect PHARE 2006/018-147.01.04.09.02 "Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale judecătorilor"
Proiect PHARE 2006/018-147.01.04.06.02 „ Îmbunătăţirea dotărilor necesare pentru sistemul de justiţie pentru minori în România"
Proiect PHARE 2006/018-147.01.04.02.01 „Dotari pentru functionarea în practica a principiului specializarii” - achiziţionare mobilier
Licitatie deschisa prin mijloace electronice pentru achizitionare servicii de publicitate media, cod CPV 74410000 - 6
Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire aferentă proiectului de achiziţii "Dezvoltarea capacităţii sistemului penitenciar de a asigura securitatea la toate nivelurile, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie"
Invitaţie de participare la procedura de cerere de oferte având ca obiect  ,,achiziţionare servicii de întreţinere şi reparare fotocopiatoare – cod CPV 50313200-4 şi 50313100-3”
Licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de achizitie centrala telefonica digitala de institutie
Licitaţie deschisă pentru achiziţionare echipamente de informare de tip info-chioşc (SIK) pentru instanţele din România
Achiziţie publică de servicii de publicitate media pentru desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare privind dreptul la asistenţă judiciară gratuită
Anunţ de participare la licitatia pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 4 ani privind serviciile de telefonie integrata (fixa si mobila),cod CPV:64211000-8 , 64212000-5
Invitaţie de participare la procedura de cerere de oferte având ca obiect achiziţionarea de  „Servicii de curăţenie şi întreţinere  pentru anul 2008, cod C.P.V. 74700000-6 
Ministerul Justiţiei organizează selecţia de oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect "Servicii traducere/interpretare din/în limbi străine, după caz, în/din limba română" necesare în cursul anului 2008 şi documentele ataşate
Ministerul Justitiei organizeaza in data de 21.05.2008, orele 11.30, licitatia deschisa cu obiectul :"achizitionare sistem integrat pentru înregistrarea audio şi transcrierea şedinţelor de judecată din toate instanţele de judecată 
Ministerul Justiţiei organizează în data de 10.04.2008, orele 1015 achiziţie publică având ca obiect  „Servicii de monitorizare presă scrisă, audio şi video" pentru perioada aprilie-decembrie 2008 
Invitatia de participare si Documentatia de atribuire pentru procedura de cerere de oferte in vederea achizitionarii de servicii de asigurare CASCO

Anunt cu privire la achizitia publica avand ca obiect servicii de actualizare a portalului de legislatie gratuita pentru cetateni

Ministerul Justiţiei organizează în data de 31.03.2008, orele 13,30 licitaţia deschisă având ca obiect: "Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri ( intern şi internaţional ) pentru personalul Ministerului Justiţiei şi activităţi conexe"
Invitaţie de participare la procedura de licitaţie deschisă având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie publică ,,Achiziţie de mijloace de transport persoane” 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de cerere de oferte având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie publică "Lucrări de renovare a spaţiului destinat relaţiilor cu publicul
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de cerere de oferte având ca obiect achiziţionarea de servicii de asigurare tip CASCO pentru autoturismul Volkswagen Passat din parcul propriu al Ministerului Justiţiei       
Anunţ de participare - „Servicii expediere corespondenţă internă şi externă cu greutatea trimiterii mai mare de 50 de grame pentru Ministerul Justiţiei cod C.P.V. 64112000-4„ 
Anunţ de participare - Sistem de înregistrare audio-video a şedinţelor de judecată” - cod C.P.V. 30233132-5
Anunţ de participare - Achiziţionare carburant auto pe bază de carduri de credit pentru autovehiculele din parcul propriu al Ministerului Justiţiei - cod CPV 23111200-0
Anunţ de participare - ,,Achiziţionare de cartuşe de toner şi cartuşe de cerneală pentru anul 2007, cod CPV 30125100-2 şi 301922113-6”
Documentaţie de Atribuire - privind aplicarea procedurii de achizitie publica – Licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică Cartuşe de toner şi cartuşe de cerneală pentru anul 2007- cod C.P.V. 30125100-2 Cartuşe de toner şi 3019
REQUEST OF CVs For the selection of eight (8) Individual Local Consultants to provide “Consulting services for Reforming the Civil Code of Romania”
REQUEST OF CVs For the selection of eight (8) Individual Local Consultants to provide “Consulting services for Reforming the Civil Code of Romania” (.doc)
For the selection of an International Consultant to provide “Consulting services for Development of methodology for Budget formulation and execution in the Court System”  
Procurement Notice
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTING SERVICES FOR DEVELOPMENT OF PR COMMUNICATION STRATEGY
Request for Expressions of Interest for Consulting Services for High Level Systems Analysis, Detailed Action Planning plus Procurement and Contract Supervision Support
The following represents the findings of the British procurement consultants Comparator Ltd, and their Romanian associates, the Romanian Institute of Training, (IRT), during a Project funded by the World Bank for the benefit of the Ministry of Justice
PRIVATE AND PUBLIC SECTOR INSTITUTIONAL BUILDING PROJECT
Request for Expressions of Interest for Consulting Services for “Development of Physical Design Standards for Court Buildings”
PRIVATE AND PUBLIC SECTOR INSTITUTIONAL BUILDING PROJECT LOAN NO. RO 4676
PRIVATE AND PUBLIC SECTOR INSTITUTIONAL BUILDING PROJECT LOAN NO. RO 4676
Request of CVs For selection of an International Consultant to provide “Consulting Services for Revision of legislation on trading companies in the field of corporate governance”

Tipăreşte