Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Comunicate > Comunicate 2014 > Comunicate 2015
 
 
Comunicat de presă privind închiderea proiectului „Implementarea portalului N-Lex”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”
 
Ministerul Justiţiei emite acest comunicat de presăpentru a anunţa închiderea proiectului „Implementarea portalului N-Lex”.
 
Proiectul a fost cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului fiind 32913.
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 16.486.850 lei, din care:
·         14.013.822,50 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
·          2.473.027,50 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate către cetăţeni şi alinierea la standardele europene.
 
Scopul proiectului a constat în dezvoltarea unei aplicaţii electronice de legislaţie care să permită accesul gratuit al cetățenilor și al altor entităţi la o bază de date legislativă națională (Portalul legislativ: http://legislatie.just.ro), gestionată de Ministerul Justiției, precum și interconectarea acesteia cu portalul european de legislaţie N-Lex.
 
Grupul țintă al proiectului a fost format din personalul Ministerului Justiţiei, al instituţiilor subordonate acestuia, precum şi al tuturor celorlalte instituţii existente în administraţia publică centrală şi locală. De asemenea, de rezultatele proiectului vor beneficia toate persoanele fizice şi juridice interesate, cu acces la internet, iar prin conectarea bazei de date legislative cu portalul N-Lex aceasta va putea fi accesată la nivelul întregului spaţiu comunitar.
 
Principalele activități ale proiectului au fost: contractarea serviciilor de consultanţă pentru implementarea activităţilor proiectului; dezvoltarea unei aplicaţii electronice care să permită accesul neîngrădit la baza naţională legislativă şi interconectarea acesteia cu portalul european de legislaţie N-Lex; achiziţionarea unei baze de date naţionale legislative care să cuprindă fişa actelor normative şi forma actualizată a actelor normative; achiziţionarea echipamentelor hardware şi a licenţelor necesare; formarea profesională a personalului de specialitate IT din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la întreţinerea în funcţiune a noului sistem informatic.
 
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 28 de luni (2 octombrie 2012 - 2 februarie 2015). Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti.
 
Prin implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate: a fost dezvoltată o aplicație electronică ce permite accesul gratuit al cetățenilor și al altor entităţi la baza de date legislativă națională; aplicația electronică de legislație a fost interconectată cu portalul european de legislaţie N-Lex; personalul de specialitate IT din cadrul Ministerului Justiției a fost instruit cu privire la administrarea tehnică a viitorului sistem informatic.

Persoane de contact: dl. Alexandru NIŢĂ sau dna. Mirela TOMA, Direcția Programe Europene, Ministerul Justiţiei; e-mail: alexandru.nita@just.ro; mirela.toma@just.ro; fax: 0372 041 161.


Ministerul justitiei

Tipăreşte