Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Cooperare judiciară internaţională > Ghid de cooperare în materie civilă şi comercială > Legislaţie comunitară care se aplică de la aderare
 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privitor la cooperarea între instanţelor statelor în obţinerea probelor în cauzele civile sau comerciale 

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentul (CE) n° 1347/2000

 

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă

Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II) 

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului şi Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) 

Regulamentul nr. (CE) 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2009 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere (se aplică din 18.06.2011)

Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divortului si separării de corp 

Regulamentul (UE) NR. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială (aplicabil din 18.01.2017)

Decizia Consiliului nr 2009/ 941/CE din 30 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere

Directiva nr. 8/2002 din 27.01.2003 asupra îmbunătăţirii accesului la justiţie în liti giile transfrontaliere prin stabilirea unor reguli minime comune referitoare la ajutorul acordat în astfel de cauze 

Directiva Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţiunilor
Tipăreşte