Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Direcţii > Departament Comunicare

 

Biroul mass-media îndeplineşte următoarele atribuţii:
 
    a) creează şi evaluează imaginea publică a politicii din domeniul justiţiei şi elaborează recomandările în consecinţă;
    b) elaborează strategiile de comunicare;
    c) organizează activităţile publice ale ministrului justiţiei şi ale altor reprezentanţi ai ministerului;
    d) organizează conferinţele de presă ale ministerului;
    e) răspunde de asigurarea caracterului coerent şi unic al mesajului public al ministerului;
    f) elaborează şi transmite comunicate de presă, fiind singurul compartiment din cadrul ministerului abilitat în acest sens;
    g) comunică Guvernului datele evoluţiei justiţiei, deciziile ministerului, progresele înregistrate în reforma şi integrarea europeană;
    h) colaborează cu serviciile şi direcţiile similare din ministere şi Guvern;
    i) elaborează revista presei şi sinteza ştirilor importante pentru justiţie;
    j) semnalează consilierilor ministrului şi compartimentelor implicate din minister problematica acută din domeniul justiţiei abordată de mass-media;
    k) participă la acţiunile ministerului având relevanţă informaţională;
    l) asigură comunicarea internă între direcţiile ministerului;
    m) produce, editează şi difuzează pliante, ghiduri şi materiale documentare pentru uz intern şi internaţional, în colaborare cu alte compartimente, după caz;
    n) efectuează din dispoziţia ministrului justiţiei sau participă la efectuarea unor studii, evaluări, lucrări de sinteză privind reflectarea activităţii ministerului în mass-media;
    o) informează ministrul justiţiei cu privire la posibilităţile de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanţi străini şi alte persoane primite în audienţă, colaborând, după caz, cu alte compartimente din minister;
    p) sesizează cu operativitate ministrul justiţiei în legătură cu evenimentele deosebite care se produc în unităţile din subordinea ministerului;
    q) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.
   
    Purtătorul de cuvânt al ministerului îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului mass-media şi este numit prin ordin al ministrului justiţiei. Purtătorul de cuvânt îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) propune strategia şi planurile de acţiune şi coordonează implementarea acestora în vederea îmbunătăţirii comunicării externe şi interne a ministerului;
    b) gestionează relaţiile cu presa prin acţiuni în principal proactive, fapt care se regăseşte în reflectarea corectă a punctelor de vedere ale ministerului;
    c) se asigură că ministerul răspunde la solicitările presei în mod eficient şi că mesajele transmise sunt unitare şi coerente;
    d) evaluează riscurile imagologice şi propune măsuri de remediere;
    e) se implică în gestionarea situaţiilor de criză, propune şi implementează planuri de acţiune;
    f) participă la evenimente interne şi externe, relevante din punctul de vedere al comunicării;
    g) exprimă, dacă este cazul, poziţia ministerului prin apariţii în presă, cu acordul ministrului justiţiei;
    h) propune conducerii ministerului oportunităţi de comunicare externă şi îi pregăteşte pe reprezentanţii ministerului pentru apariţiile publice;
    i) asigură legătura cu instituţiile subordonate ministerului;
    j) asigură legătura cu alte ministere sau instituţii publice.
 
Tipăreşte