Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Informaţii de Interes Public > Lista Informaţiilor de interes public > Reclamaţi lipsa unui răspuns

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)
- model -

   Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ...............................
   Sediul/Adresa ...............................................................
   Data ................................................

   Stimate domnule/Stimată doamnă .............................................,

   Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la
cererea nr. ............. din data de ................ nu am primit informaţiile
solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public
solicitate erau următoarele: ...................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
   Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes
public, din următoarele considerente: ..........................................
................................................................................
   Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de
interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul
meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

   Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                                         ...................................
                                                (semnătura petentului)

   Numele şi adresa petentului .......................
   Adresa ............................................
   Telefon ...........................................
   Fax ...............................................
Tipăreşte