Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Informaţii de Interes Public > Lista Informaţiilor de interes public > Reclamati un raspuns negativ
RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)
- model -
   
   Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ...............................
   Sediul/Adresa ...............................................................
   Data ................................................

   Stimate domnule/Stimată doamnă .............................................,

   Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la
cererea nr. ................ din data de .................. am primit un răspuns
negativ, la data de .................................., într-o scrisoare semnată
de .............................................................................
                  (completaţi numele respectivului funcţionar)

   Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

   Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes
public, din următoarele considerente: ..........................................
................................................................................
   Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de
interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul
meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

   Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                                        ..................................
                                              (semnătura petentului)

   Numele şi adresa petentului ..............................
   Adresa ...................................................
   Telefon ..................................................
   Fax ......................................................
Tipăreşte