Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Informatii utile > Obtinerea compensatiilor financiare
Informaţii privind obţinerea compensaţiilor financiare dintr-un stat membru al U.E. în temeiul Directivei Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţiunilor
 
Cetăţeanul român, apatridul sau străinul care locuieşte legal în România, victimă a unei infracţiuni intenţionate comise cu violenţă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, poate solicita, cu sprijinul Ministerului român al Justiţiei, o compensaţie financiară din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracţiunea, în condiţiile prevăzute de legea acelui stat.
Cetăţeanul român, apatridul sau străinul care locuieşte legal în România, victimă a unei infracţiuni intenţionate comise cu violenţă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, poate depune la Ministerul Justiţiei o cerere pentru obţinerea compensaţiei financiare din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracţiunea, însoţită de documentele justificative necesare.
Ministerul Justiţiei furnizează solicitantului informaţiile necesare privind posibilităţile de a cere o compensaţie financiară din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracţiunea, formularele de cerere necesare, precum şi informaţii şi indicaţii despre modul de completare a formularului de cerere şi despre documentele justificative necesare.
 
Autoritatea română responsabilă cu asistenţa desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Directivă este:
Ministerul Justiţiei
Direcţia Drept Internaţional şi Tratate
Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
str. Apollodor nr. 17, Sector 5 Bucureşti, cod 050741
Tel.: + 40372041079
Tipăreşte