Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Posturi vacante > Posturi vacante TFP
Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană (RepPerm) a informat că Tribunalul Funcţiei Publice (TFP) al Uniunii Europene (UE), cu sediul la Luxemburg, a deschis procedura privind selecţia a trei judecători la această instanţă, prin publicarea anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr.163 din 23 iunie 2010.
 
 
Judecătorii TFP sunt numiţi de Consiliu, care hotărăşte în unanimitate, pe baza avizului emis de Comitetul de selecţie al Tribunalului Funcţiei Publice. 
 
Numirea judecătorilor selecţionaţi se va face pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit.
 
Condiţiile de eligibilitate, documentele necesare, precum şi informaţiile privind modalităţile de transmitere a candidaturilor se găsesc în anunţul publicat pe pagina de internet a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, care poate fi accesat la adresa:
 
Candidaturile pentru această funcţie vor fi transmite prin scrisoare recomandată, până la data de 23 iulie 2010, la următoarea adresă:
 
Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene
Apel la candidaturi pentru Tribunalul Funcţiei Publice
Biroul 20 40 GM 23
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
 
Pentru a facilita prelucrarea candidaturilor, candidaţii sunt rugaţi să transmită prin e-mail curriculum vitae şi scrisoarea de intenţie, în format Word, la următoarea adresă: cdstfp@consilium.europa.eu.
Totodată, rugăm persoanele interesate să trimită, spre informare, dosarele de candidatură Reprezentanţei Permanente a României pe lângă U.E., pe cale electronică, la adresa de e-mail: mugurel.chivu@rpro.eu, precum şi Ministerului Justiţiei, Direcţia Afaceri Europene şi Drepturile Omului la adresa de e-mail: mmanolache@just.ro
 
*** 
 
Din partea Direcţiei Afaceri Europene şi Drepturile Omului a fost desemnată ca persoană de contact doamna Oana Petrescu, consilier pentru afaceri europene, telefon: 037 204 1066/1067; fax: 037 204 1099: e-mail: opetrescu@just.ro.
 
Tipăreşte