Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Programe > (Banca Mondiala) Prezentare – Împrumut de Ajustare

(Banca Mondiala) Prezentare – Împrumut de Ajustare Programatică (PAL)
Eforturile de reformă a sistemului judiciar românesc depuse de autorităţile române beneficiază de sprijinul direct al Băncii Mondiale prin intermediul Împrumutului de Ajustare Programatică (PAL). Acest Împrumut are la bază angajamentele ferme asumate de beneficiar, precum şi capacitatea acestora de ale implementa. Împrumutul este structurat ca o sumă de operaţiuni menite să susţină un program de reformă pe termen mediu, fondurile fiind eliberate pe măsură ce angajamentele asumate sunt îndeplinite.
Având în vedere cele de mai sus, au avut loc negocieri între Ministerul Justiţiei şi Banca Mondială în vederea stabilirii obiectivelor reformei în domeniul justiţiei ce vor fi cuprinse pentru finanţare în cadrul PAL.
Împrumutul de Ajustare Programatică este structurat în trei etape. Totalitatea obiectivelor incluse în PAL vor trebui îndeplinite în perioada 2003 – 2007. Pentru fiecare dintre cele trei etape, între oficialii Băncii Mondiale şi cei ai Ministerului Justiţiei, este negociată o serie de condiţionalităţi, a cărei stadiu de realizare este supus evaluării Băncii Mondiale. Pe baza acestor evaluări sunt eliberate tranşe ale Împrumutului.
Banca Mondială sprijină eforturile de implementare a activităţilor strâns legate de îndeplinirea condiţionalităţilor negociate, prin intermediul Proiectului de Dezvoltare Instituţională a Sectorului Public şi Privat (PPIBL). Asistenţa tehnică cuprinsă în PPIBL pentru Ministerul Justiţiei, constă în:
Pregătire profesională/vizită de studiu pentru sprijinirea instituţională a CSM;
Sprijinirea instituţională a CSM prin achiziţionarea de hardware şi software;
Dezvoltarea unor teste de verificare a cunoştinţelor de cultură generală, logică şi raţionament juridic, capacitate de sinteză etc. pentru viitorii magistraţi;
Dezvoltarea unui sistem statistic automat la nivelul Ministerului Justiţiei si instanţelor judecătoreşti;
Achiziţie hardware şi îmbunătăţirea software-ului existent pentru dezvoltarea sistemului statistic automat;
Finalizarea studiului referitor la sistemul de organizare şi funcţionare a instanţelor;
Formarea unei reţele de formatori pentru instruirea administratorilor de instanţă;
Elaborarea şi adoptarea reglementărilor ( Manual de bune practici) privind modalităţile de propunere şi elaborare a proiectelor de buget şi execuţie bugetară;
Dezvoltarea şi profesionalizarea reţelei de formatori în cadrul INM în scopul dezvoltării tehnicilor de predare;
Revizuirea legislaţiei privitoare la societăţile comerciale conform evaluării ROSC a guvernării corporative realizată se Banca Mondială. Asistenţă tehnică în elaborarea proiectului de lege;
Studiu de drept comparat privind conceptul de aprobare tacită şi domeniul său de aplicare;
Elaborarea legislaţiei secundare pentru implementarea Legii aprobării tacite pe baza studiului de drept comparat şi a studiului privind punerea în aplicare a Legii aprobării tacite.

Tipăreşte