Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Programe > IDF Grant Nr. TF 051246 pentru întărirea capacităţ

(Banca Mondiala) IDF Grant Nr. TF 051246 pentru întărirea capacităţii instituţiilor statului în vederea redactării proiectelor de acte normative şi a regulamentelor interne
Buget: 312.500 USD (250.000 USD – fonduri asigurate de Banca Mondială, 62.500 USD- fonduri bugetare)
 
Componente ale proiectului:
 
Realizarea unui cadru optim pentru redactarea actelor normative: analizarea actualelor lipsuri şi deficienţe ale sistemului de redactare a actelor normative, precum şi prevederea unei asistenţe tehnice şi a unor cursuri de pregătire pentru personalul departamentelor ce au un astfel de obiect de activitate şi pentru Consiliul Legislativ.
 
Realizarea unei evaluări asupra impactului pe care noua legislaţie (comunitară) îl va avea asupra legislaţiei actuale: analizarea sistemelor actuale de evaluare a modului de redactare a actelor normative; realizarea unor modele şi proceduri de evaluare a impactului pe care noua legislaţie îl va avea asupra legislaţiei actuale şi prevederea unor cursuri de pregătire pentru personalul instituţiilor ce derulează astfel de activităţi.
 
Realizarea unor proceduri de monitorizare a performanţei pentru noile acte normative: dezvoltarea unor politici a procedurilor de evaluare pentru noua legislaţie promulgată, precum şi asigurarea de asistenţă tehnică şi a unui program de pregătire în vederea implementării acestor proceduri.
 
Realizarea unor proceduri în vederea asigurării transparenţei procesului de redactare a actelor normative: asigurarea de asistenţă tehnică şi a unui program de pregătire pentru proiectarea actelor normative şi pentru redactarea unui cod deontologic pentru cei implicaţi în crearea actelor normative.
 
Întărirea managementului bugetar: revizuirea pregătirii, execuţiei şi evaluării bugetului pentru sistemul judiciar şi realizarea unor recomandări referitoare la îmbunătăţirea tehnicilor şi procesului de management bugetar.
 
 
Până în prezent, a fost finalizată cea de-a doua componentă a proiectului, celelalte fiind în curs de derulare. Termenul final de realizare a obiectivelor propuse prin acest proiect este 6 septembrie 2005.

Tipăreşte