Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Sistemul Judiciar în România > Ordin nr. 1076 din 15/05/2000

Ordin nr. 1076 din 15/05/2000 privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
Ministerul Justitiei
 
Ordin nr. 1076 din 15/05/2000
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 222 din 19/05/2000
privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

   Ministru de stat, ministrul justiţiei,
    în temeiul art. 75 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000,
    emite următorul ordin:

   Art. 1. -
   (2) Tariful se datorează anticipat. O dată cu depunerea cererii solicitantul va face dovada că a achitat tariful.
   Art. 2. - Tarifele se achită în numerar sau prin virament în contul bugetului de stat nr. 20210130 - "Alte venituri de la instituţii publice", astfel:
   - de către persoanele fizice, la orice unitate a trezoreriei statului sau a Casei de Economii şi Consemnaţiuni, indiferent de domiciliu;
   - de către persoanele juridice, la unitatea trezoreriei statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul fiscal.
   Art. 3. -
   a) eliberarea unei copii certificate cu privire la una dintre menţiunile din registru ... 15.000 lei;
   b) eliberarea unei copii certificate de pe unul dintre înscrisurile doveditoare ... 25.000 lei;
   c) eliberarea unei copii certificate de pe extrasul raportului de activitate ori al bilanţului anual al asociaţiilor sau fundaţiilor, recunoscute ca fiind de utilitate publică ... 30.000 lei;
   d) eliberarea dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea ori prelungirea rezervării unei denumiri ... 50.000 lei.
   (2) În cazul în care se solicită o copie certificată cu privire la două sau mai multe menţiuni ori de pe două sau mai multe înscrisuri doveditoare, extrase de pe rapoartele de activitate sau de pe bilanţurile anuale ori dovada disponibilităţii mai multor denumiri, cererea se tarifează corespunzător numărului de menţiuni ori de înscrisuri solicitate, respectiv numărului de denumiri verificate.
   Art. 4. - În cazul în care se solicită comunicarea de date cu privire la două sau mai multe persoane juridice fără scop patrimonial, sub formă sistematizată după oricare dintre criteriile cuprinse în formularul de înscriere, se va plăti tariful de 150.000 lei pentru fiecare criteriu în funcţie de care se solicită sistematizarea.
   Art. 5. - Tarifele plătite nu se restituie în cazul în care datele solicitate nu se găsesc în evidenţa Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.
   Art. 6. - Tarifele prevăzute în prezentul ordin pot fi actualizate prin ordin al ministrului justiţiei, în funcţie de rata inflaţiei.
   Art. 7. - Sumele de bani realizate din încasarea tarifelor constituie venituri la bugetul de stat.
   Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.

    p. Ministru de stat, ministrul justiţiei,
Flavius Baias,
secretar de stat

    Bucureşti, 15 mai 2000.
    Nr. 1.076/C.

Tipăreşte