Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Sistemul Judiciar în România > Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2031/C/2004 priv

Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2031/C/2004 privind aprobarea Statutului Corpului executorilor pentru organizaţiile cooperatiste de credit.
Ministerul Justitiei
Ordin nr. 2031 din 29/07/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 16/08/2004
privind aprobarea Statutului Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit
 
    În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând seama de dispoziţiile art. IV din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit,


 
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:


 
   Art. 1. - Se aprobă Statutul Corpului executorilor pentru organizaţiile cooperatiste de credit, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Direcţia organizarea instanţelor, resurse umane şi statistică judiciară şi Direcţia publicitate mobiliară, imobiliară şi notari publici vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 
    p. Ministrul justiţiei,
Rodica Constantinovici,
secretar de stat
 
    Bucureşti, 29 iulie 2004.
    Nr. 2.031/C.
 
   ANEXĂ
 
   STATUTUL
Corpului executorilor pentru organizaţiile cooperatiste de credit

Tipăreşte