Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Servicii > Posturi Vacante

Anunţ privind demararea procedurii pentru selectarea reprezentantului României în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT)

Anunţ     Model CV    Lista scurtă a candidaţilor selectaţi pentru a participa la interviu       

Anunț privind rezultatele procedurii de selecție

Tipăreşte  

Anunţ - 12 septembrie 2011

Tipăreşte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunţ privind concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecatorii, precum şi la parchetele de pe langă acestea, organizat în perioada 12 septembrie - 4 decembrie 2014

Anunțul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, insotit de: Tematica și bibliografia pentru examen; Calendarul examenului; Cererea tipizată de înscriere; Hotărârea nr. 581/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari, modificată.

 
 
 
 

 

Interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar de către persoanele care au fost atestate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România ca evaluatori autorizaţi în specializările "evaluarea proprietăţii imobiliare" şi/sau "evaluări bunuri mobile economie"

 

Anunț din data de 04 aprilie 2014  privind concursul de ocupare a postului vacant de consilier gradul IA din cadrul Direcţiei investiţii, Serviciul patrimoniu administrativ - 04.04.2014

 

Anunţ privind concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecatorii, precum şi la parchetele de pe langă acestea, organizat în perioada 28 martie - 25 iunie 2014 - 31.03.2013

 

Anunț privind examenul de promovare a functționarilor publici, din cadrul Ministerului Justiției, în grad profesional imediat superior celui deținut - 23.12.2013

 

Anunţ privind organizarea procedurii de selecţie a consilierului de probaţiune care va fi delegat în funcţia de şef de serviciu temporar vacantă în cadrul Serviciului de Probaţiune  Buzău - 02.12.2013

 

Curtea de Apel Târgu-Mureș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Harghita.

 

Ministerul Justiţiei anunţă ocuparea, prin transfer la cerere, a postului aferent funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul superior, din cadrul Serviciului de gestiune a investiţiilor - Direcţia investiţii - 13.11.2013

 

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin avansarea în funcţie a funcţionarilor publici cu statut special definitivi (sursă internă) - 23.10.2013

 

Concursul pentru schimbarea sediilor birourilor executorilor judecătoreşti - data susţinerii 22.11.2013

 

Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică - data susţinerii 21.11.2013

 

Ministerul Justitiei anunta organizarea examenului de promovare a personalului contractual

 

Ministerul Justiţiei anunţă ocuparea, prin transfer la cerere, a 2 posturi aferente funcţiilor publice vacante de auditor, clasa I, gradul superior din cadrul Serviciului de audit public intern  -  03.10.2013

 

Anunţ Examen de promovarea personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie,  asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei sesiunea septembrie - decembrie  2013 - 25.09.2013


Ministerul Justiţiei anunţă ocuparea, prin transfer la cerere, a 3 posturi aferente funcţiilor publice vacante de auditor, clasa I, gradul superior din cadrul Serviciului de audit public intern - 21.08.2013

 

Anunţ privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari şi al procurorilor stagiari - 8.07.2013

 

Anunțul privind ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice vacante de referent, clasa III, gradul superior din cadrul Direcției de Avizare Acte Normative - 18.06.2013


Anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune
 - 04.06.2013

 

 

Examen de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari - data susţinerii 16.05.2013

 

 Examen de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari - data susţinerii 15.05.2013

 

Anunţ referitor la rectificarea listei privind funcţiile de conducere de procuror general, procuror general adjunct, prim procuror şi prim procuror adjunct, scoase la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, din perioada 22 martie - 19 iunie 2013

 

Anunț privind organizarea procedurii de selecție a consilierului de probațiune care va fi delegat în funcța de șef de serviciu temporar vacantă în cadrul Serviciului de Probațiune  de pe lângă Tribunalul Galați

 

Interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor, într-o anumită specializare

 

Anunţ privind procedura de selecţie pentru delegarea pe funcţia de şef serviciu în cadrul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Neamţ

 

Anunț privind procedura de selecţie pentru delegarea pe funcţia de şef serviciu în cadrul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Covasna - 05.02.2013

 

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de execuție vacante de ofițer principal I din cadrul Direcției financiar contabile - Serviciul buget, concurs din sursa internă - 27.12.2012

 

Procedură de selecţie pentru delegarea pe funcţia de şef serviciu temporar vacantă în cadrul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu

 

Anunţ privind organizarea examenului de definitivare în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi şi a examenului de promovare în grade profesionale a consilieilor de probaţiune definitivi 

 

Anunţul privind selecţia organizată în cadrul Ministerului Justiţiei pentru membrul naţional la Eurojust şi pentru adjunctul membrului naţional la Eurojust - 26 noiembrie 2012

 

Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici

 

Examenul de notar public pentru notarii stagiari - 20 si 22 noiembrie 2012

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de notari publici - 5 ani vechime in functii de specialitate juridica - 21 si 23 noiembrie 2012 

 

 Interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea "Topografie, cadastru şi geodezie".

 

Anunţul privind selecţia organizată în cadrul Ministerului Justiţiei pentru adjunctul membrului naţional la Eurojust

Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică - data susţinerii 21.11.2012

Anunţ al Curţii de Apel Galaţi privind scoaterea la concurs în data de 15 noiembrie 2012 a posturilor vacante de specialist IT

In perioada septembrie - decembrie 2012, Ministerul Justiţiei organizează examen de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor si procurorilor din Ministerul Justiţiei

Anunţ privind concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere ale judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii precum şi parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 21 septembrie - 12 decembrie 2012

Anunţ al Curţii de Apel Bucureşti privind scoaterea la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de specialist IT pe perioada nedeterminata - 19 septembrie 2012

Anunţ al Curţii de Apel Piteşti privind scoaterea la concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de specialist IT pe perioada nedeterminată la Tribunalul Argeş.

Anunt privind organizarea examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari

 

 

 

Anunţul privind organizarea procedurii de selecţie a consilierilor de probaţiune care vor fi delegaţi în funcţiile de şef serviciu vacante sau temporar vacante -19.07.2012

Ministerul Justiţiei organizează concurs pentru ocuparea postului de execuţie de consilier, clasa I, gradul superior din cadrul Direcţiei investiţii, Serviciul de gestiune a investiţiilor  - 04.11.2011

 

 
 

 

Anunţ pentru ocuparea prin avansare în funcţie, a funcţionarilor publici cu statut special (concurs din sursă internă) a trei posturi de conducere din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei - 01.11.2011 

 

Anunt privind organizarea examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public  - 14.10.2011

 

Anunţ privind organizarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor - 29.09.2011

 

Procedura de selecţie pentru delegarea în funcţia de şef serviciu în cadrul Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa - 13.09.2011

Examen de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari - data susţineriii 30.09.2011

Examen de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari - data susţinerii 29.09.2011

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale a consilierilor de probaţiune definitivi

Concurs organizat de catre Curtea de Apel Galati ,la data de 27 octombrie 2011, pentru ocuparea postului vacant de specialist IT.

Ministerul Justiţiei organizează interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor, într-o anumită specializare.

Anunţ privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari - 05 august 2011

Anunţ privind examenul de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul Ministerului Justiţiei în grad profesional imediat superior celui deţinut

Procedura de selecţie pentru delegarea în funcţia de şef serviciu în cadrul Serviciilor de probaţiune de pe lângă Tribunalele Bistriţa şi Alba - 02.06.2011

Anunţ privind organizarea examenului de definitivare în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi - 12 mai 2011

Concurs/examen pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor - 12 aprilie 2011

Admiterea în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele scutite de examen

Ministerul Justiţiei organizează interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea "Arhitectură" de către persoanele care au calitatea de „arhitect cu drept de semnătură”, membri ai Ordinului Arhitecţilor din România, înscrise în Tabloul Naţional al Arhitecţilor din România.

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune din cadrul Serviciului de Probaţiune de pe lîngă Tribunalul Ilfov - 18 martie 2011

Ministerul Jusţiei organizează selecţie pentru ocuparea unui număr de 2 posturi în cadrul Direcţiei de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe (DIPFIE)

Anunţ privind candidaturi pentru posturi transmise de Academy of European Law  - ERA

Anunţ de scoatere la concurs pentru ocuparea postului de manager/director general din cadrul spitalului Prof. dr. Constantin Angelescu din subordinea Ministerului Justiţiei

Anunţul privind organizarea procedurii de selecţie a consilierilor de probaţiune care vor fi delegaţi în funcţiile de şef serviciu vacante sau temporar vacante

Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică - data susţinerii 20.01.2011

Ministerul Justiţiei organizează interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea "Topografie, cadastru şi geodezie" de către persoanele care au fost autorizate de  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi cartografiei în categoriile D, A sau B (una sau mai multe dintre aceste categorii)

Anunt privind organizarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridica, cu functii de executie, asimilat judecatorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei

Anunţ privind organizarea examenului de definitivare în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi şi a examenului de promovare în grade profesionale a consilierilor de probaţiune definitivi 

Anunţ privind examenul de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul Ministerului Justiţiei, în grad profesional imediat superior celui deţinut

REZULTATELE verificării îndeplinirii condiţiilor în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic.

Soluţionarea contestaţiilor împotriva rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic

Ministerul Jusţiei organizează selecţie pentru ocuparea unui număr de 4 posturi în cadrul Direcţiei de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, organizează examen de notar public pentru notarii stagiari

Anunţ privind concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 27 septembrie - 14 decembrie 2010

AUTORITATEA NAŢIONALĂ pentru CETĂŢENIE organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 20 posturi vacante de personal contractual – referent cu studii medii -3 septembrie 2010

Ministerul Justiţiei organizează interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea "Proprietate industrială" de către persoanele care au calitatea de consilier în proprietate industrială

Anunţ privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari. 6 august - 13 decembrie 2010

Ministerul Justiţiei organizează selecţie pentru ocuparea unui număr de 4 posturi în cadrul Direcţiei de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe (DIPFIE)

Apel public privind depunerea candidaturilor pentru postul de grefier al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Data limită pentru depunerea candidaturilor: 18 iulie 2010

Anunţ privind schimbarea sediilor birourilor executorilor judecătoreşti

Posturi vacante de judecători la Tribunalul Funcţiei Publice (TFP) al Uniunii Europene (UE), Luxemburg. Data limită pentru depunerea candidaturilor: 23 iulie 2010.

Ministerul Justiţiei organizează, în perioada iunie-august 2010, concurs pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Anunţ privind concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi a procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi la pachetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 16 aprilie - 6 iulie 2010

Ministerul Jusţiei organizează selecţie pentru ocuparea unui număr de 4 posturi în cadrul Direcţiei de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe

Examen de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari - data susţinerii 14.04.2010, Bucureşti

Ministerul Justiţiei organizează interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor

Anunţ privind organizarea examenului de notar public pentru notarii stagiari

Admiterea în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele scutite de examen în condiţiile art.15, lit.g) teza finală din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti

Anunţul privind concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 02 octombrie - 15 decembrie 2009

Anunţ privind organizarea în datele de 27 şi 29 octombrie 2009 a concursului de notar public - 24 septembrie 2009

Examen de promovare al funcţionarilor publici din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

Examen de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

 Ministerul Jusţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti organizează selecţie pentru ocuparea unui număr de 4 posturi în cadrul Direcţiei de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe

 

 

 

 

Curtea de Apel Craiova reia procedura de ocupare a posturilor vacante de specialist IT de la Tribunalul Olt şi Tribunalul Gorj - 10 aprilie 2009

 Anunţ privind reluarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probaţiune

Anunţ privind scoaterea la concurs a posturilor vacante de director de unitate penitenciară în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - 31 martie 2009

Anunţ public pentru candidaturi în vederea numirii unui judecător la Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii Europene

Direcţia de Probaţiune organizează în perioada martie-iulie 2009 examen pentru definitivarea personalului de probaţiune debutant şi concurs pentru promovarea personalului de probaţiune definitiv - 16 martie 2009

Anunţ privind selectarea magistratului de legatură care urmează a fi trimis în Regatul Spaniei, în scopul intensificării cooperării judiciare bilaterale
 - 03 decembrie 2008

Concurs pentru ocuparea posturilor de funcţionari publici vacante-07 noiembrie 2008

Curtea de Apel Târgu Mureş organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de specialist IT - 06 noiembrie 2008

Anunţ privind organizarea în datele de 4 si 6 decembrie 2008 a examenului si a concursului de notar public - 4 noiembrie 2008, ora 16.15

Anunţ privind scoaterea la concurs a 6 posturi de execuţie vacante de personal de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Ministerului Justiţiei - 29 octombrie 2008, ora 09.00

Anunţ privind selectarea magistratului de legătură care urmează a fi trimis în Republica Italiană, în scopul intensificării cooperării judiciare bilaterale

Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Comercial Argeş

Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Iaşi

Schimbare sediu birou executor judecătoresc

Anunţ privind selectarea magistratului de legătură care urmează a fi trimis în Republica Franceză, în scopul intensificării cooperării judiciare bilaterale

Anunţ privind scoaterea la concurs a două posturi vacante de specialist IT la Tribunalul Argeş

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de referent cu studii superioare debutant, în cadrul Direcţiei de probaţiune, din Ministerul Justiţiei - 13 octombrie 2008

Concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 24 septembrie - 16 decembrie 2008
- 24 septembrie 2008

 Anunţ privind organizarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei - 19 septembrie 2008

Anunţ privind scoaterea la concurs a posturilor vacante de director de unitate penitenciara în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  -  29 august 2008

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune, inspector de probaţiune şi şef serviciu - 28 august 2008

Anunţ privind scoaterea la concurs a posturilor vacante de director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - 27 august 2008

Examen de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari: data susţinerii - 5 septembrie 2008, Bucureşti

Examen de definitivat pentru executorii judecătoreşti stagiari: data susţinerii - 04 septembrie 2008, Bucureşti

Concurs pentru ocuparea postului vacant de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Numire asistenti judiciari -18 iunie 2008

Examen pentru dobândirea calităţii de expert judiciar în specialitatea "Geodezie, topografie, cadastru" - 4 iunie 2008

Anunţ privind definitivarea în funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi
- 08 mai 2008

Ministerul Justiţiei organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 12 posturi de funcţionar public cu statut special, vacante din aparatul propriu de lucru - 29 aprilie 2008

Anunţ privind concursul pentru numirea în funcţiile de conducere vacante de la instanţe şi parchete

Anunţ privind concursul pentru ocuparea postului vacant de grefier informatician la Curtea de Apel Bacau

Anunţ privind scoaterea la concurs a 2 posturi de execuţie vacante de personal de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Direcţiei Contencios - 20 martie 2008, ora 14:45

Anunţ privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier informatician la Curtea de Apel Bucureşti

Anunţ privind concursul pentru ocuparea unui număr de 14 posturi aferente funcţiilor publice vacante din aparatul propriu

Anunţ privind concursul pentru ocuparea unui număr de 7 posturi vacante de consilieri pentru afaceri europene din aparatul propriu

Anunţ privind concursul pentru ocuparea unui număr de 2 posturi vacante de personal contractual din aparatul propriu 

Anunţ privind organizarea concursului din 16 aprilie 2008 în vederea ocupării posturilor de grefier informatician de la Tribunlul Dolj şi Tribunalul Mehedinţi

Anunţ privin organizarea concursului în vederea ocupării a 3 posturi vacande de medici la Spitalul "Dr.C.Angelescu" 

Anunţ privind organizarea concursului din 11 aprilie 2008, ora 9.00, în vederea ocupării unui post de grefier informatician la Tribunalul Iaşi

Anunţ privind organizarea concursului din 7 aprilie 2008, ora 10.00, în vederea ocupării unui post vacant de grefier informatician la Tribunalul Argeş şi a unui post vacant de grefier informatician la Curtea de Apel Piteşti

Anunţ privind organizarea concursului din 4 martie 2008, ora 10.00, în vederea ocupării a 3 posturi vacante de grefier informatician la Tribunalul Vrancea

Anunţ privind posturi vacante de judecători la Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii Europene, Luxemburg. Data limită 25 ianuarie 2008

Anunţ privind organizarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei

 Admiterea în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele scutite de examen

Anunţ privind definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale a personalului din serviciile de probaţiune

Concurs consilieri juridici - personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor - sesiunea NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2007

 Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică

Concurs pentru ocuparea unui număr de14 posturi de funcţionar public cu statut special -22 octombrie 2007

 
 
 
 
  


Examenul de atribuire a calităţii de expert tehnic judiciar - specialitea topografie, geodezie-cadastru - 14 iulie 2007

 

Tipăreşte